Theofiel de Potvis gestrand in Baai van Heist


potvis-theofiel-heist-2012Op woensdagmorgen 8 februari omstreeks 3 uur is in het natuurgebied De Baai van Heist een levende potvis aangespoeld.

Het gaat om een jong mannetje van ruim 13 meter lengte en met een gewicht dat varieert tussen de 25 en 30 ton. Medewerkers van Sealife Center Blankenberge, het Agentschap Bos en Natuur, de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en de Brandweer en Milieudienst van Knokke-Heist troffen het zoogdier aan in een grote plas bloed. Niet zo verwonderlijk als je bedenkt dat een potvis gemiddeld over 3000 kg bloed beschikt waarin voldoende zuurstof kan worden opgeslagen om tot twee uur onder water te blijven. Dierenarts John Van Gompel onderzocht nog de mogelijkheid om de potvis naar zee te slepen zonder al te veel schade toe te brengen aan de vinnen, maar omstreeks 10.30 uur overleed het dier.

De technische diensten van Knokke-Heist hebben het gebied rond het gestrande dier ondertussen met draad en palen afgebakend om de talrijke nieuwsgierigen op afstand te houden. Het college van burgemeester en schepenen heeft de potvis post mortem officieel gedoopt tot Theofiel, als hommage aan de Heistse reder Theofiel De Groote, die op een boogscheut woonde van de plek waar de potvis is gestrand.

Autopsie

Om 12 uur vond op het stadhuis op het Alfred Verweeplein een coördinatievergadering met alle bevoegde instanties plaats. Daar werd beslist dat er nog vandaag bij eb autopsies uitgevoerd zullen worden van 17 tot 21 uur om eventueel de precieze doodsoorzaak te achterhalen. De Civiele Bescherming zal daarbij zorgen voor de nodige verlichting en een grijpkraan. De gemeente Knokke-Heist staat in voor een bulldozer en de catering. Er is als werfkeet ook een container van de Reddingsdienst geplaatst.

Via het Departement van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (www.mumm.ac.be) zijn universiteiten en andere wetenschappelijke instituten op de hoogte gebracht dat ook zij stalen kunnen komen nemen.

‘s Nachts zal de Lokale Politie blijven patrouilleren om te vermijden dat souvenirjagers aan de haal gaan met tanden of andere lichaamsresten.

Explosiegevaar

Op donderdag 9 februari zullen bij laagwater met hulpmiddelen van de Civiele Bescherming de nodige wetenschappelijke vaststellingen uitgevoerd worden. Daarna zal de potvis in stukken gesneden worden en afgevoerd naar Rendac Denderleeuw. De verwerking wordt geraamd op 6000 EUR, naar alle waarschijnlijkheid ten laste van de Vlaamse Overheid, die eigenaar en beheerder is van het natuurgebied De Baai van Heist, waar de potvis is aangespoeld. Het is in elk geval van belang dat het kadaver zo snel mogelijk wordt opgeruimd. Bij het rottingsproces van dode potvissen komen immers gassen vrij, vergelijkbaar met methaan, die op den duur niet uit het dode dier kunnen ontsnappen, zodat de walvis uiteindelijk ontploft.

Het Agentschap Natuur en Bos vraagt dat eventueel geïnteresseerde bezoekers het nabijgelegen natuurreservaat Baai van Heist respecteren en niet dwars door het gebied lopen. De potvis kan bereikt worden via het westelijk pad van de Baai van Heist of via de oude site van de Vlaamse Vereniging voor Watersport.

Na Valentijn en Windekind van Koksijde, nu ook Theofiel van Knokke-Heist

Aan de Belgische kust spoelden de voorbije jaren verschillende potvissen aan. Valentijn van Sint-André, een 17 meter lang mannetje was in 1989 de eerste en wellicht ook de meest bekende. 1994 was een recordjaar. Toen spoelden er drie aan in Koksijde en één in Lombardsijde. In 2004 strandde Windekind, een 10 meter lange potvis in Koksijde. Volgens sommige deskundigen werkt de Noordzee als een fuik voor de potvis. Onderweg van Scandinavië en IJsland naar de Azoren in de Atlantische Oceaan nemen sommige dieren een verkeerde afslag en komen dan in de Noordzee terecht. Als dieren die gewend zijn aan diep water kunnen ze niet omgaan met de zandbanken. Het is er veel te ondiep en ze missen er hun favoriete voedsel, de inktvis. Ze raken gedesoriënteerd, vinden geen eten en raken verzwakt. Uiteindelijk stranden ze of sterven ze op zee. Theofiel De Groote was een Heistse reder van een vissersboot, de Z 572 Tornado die naar IJsland voer. Hij was woonachtig in de Parkstraat, op een boogscheut van de Baai van Heist. De potvis van Knokke-Heist werd in de digitale annalen vereeuwigd met de prachtige en onvergetelijke voornaam Theofiel.

Foto’s van Theofiel, genomen door Robin Schlüter, kunt u hier bekijken. Een persberich van de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuarium (BBM) leest u hier.

Afdrukken