headerbg bl
HomeNieuwsNieuws 20111ste fase van Ztarproject in het Zwin gestart

1ste fase van Ztarproject in het Zwin gestart

Op maandag 14 november heeft Minister Joke Schauvliege met een kraan de eerste graszoden weggegraven voor het realiseren van nieuwe zoetwaterpoelen in het Zwin. Met deze ingreep wil het Agentschap Natuur en Bos opnieuw kansen geven aan de zeldzame rugstreeppad, en drinkwater voorzien voor de runderen en de schapen die men hier willen laten grazen. De werkzaamheden zullen duren tot aan de kerstvakantie.

parende-rugstreeppaddenVierjarenproject tegen verzanding en vergrassing

Sinds de jaren 1980 is het Zwin sterk aan het verzanden en vergrassen. Dat heeft als gevolg dat de broedeilanden stilaan verdwijnen en de vruchtbare slikken veranderen in schorren, waardoor vogels er geen voedsel meer vinden. Met het ambitieuze LIFE+-project ZTAR willen het Agentschap voor Natuur en Bos en de provincie Zeeland de natuur in de bestaande Zwinvlakte een tweede adem geven. ‘ZTAR’ staat voor Zwin Tidal Area Restoration en loopt tot 31 december 2015. Het totale kostenplaatje voor dit natuurproject bedraagt 4, 1 miljoen EUR. De Europese Commissie komt voor de helft tussen, het Agentschap voor Natuur en Bos voor 41 % en de Provincie Zeeland voor 9 %.

Rugstreeppad

Als allereerste natuurherstelactie staat de aanleg van enkele zoete en brakwaterpoelen op het programma. Een viertal poelen in het gewestelijk natuurdomein het Zwin zijn sterk aan het verlanden. Om de nog aanwezige fauna en flora te behouden moeten deze poelen geruimd worden. Verder worden er twee nieuwe zoetwaterpoelen voorzien met een grote meerwaarde voor het gebied, omdat ze een geschikte biotoop zullen vormen voor waterplanten en dieren zoals libellen en amfibieën. Deze poelen zullen ook het nodige drinkwater verschaffen voor de schapen en runderen die in de toekomst als een soort beheerders zullen worden ingeschakeld. Met deze werkzaamheden hoopt het Agentschap voor Natuur en Bos opnieuw kansen te bieden aan de Europees beschermde rugstreeppad, die hier jammer genoeg niet meer voorkomt.

Dienstweg opgehoogd voor graafmachines, tractoren en dumpers

Om het gebied toegankelijk te maken voor graafmachines, tractoren en dumpers – geen evidentie in een gebied dat zo gevoelig is – zal de bestaande dienstweg opgehoogd worden. Het is de enige mogelijke toegang tot de Zwinvlakte en moet in de toekomst toegang bieden voor de volgende grote natuurherstelacties in het kader van ZTAR.

‘In de eerstkomende jaren zullen de broedeilanden voor de vogels hersteld worden, worden twee grote begrazingsblokken aangelegd, wordt het schor hier en daar verjongd door graafwerken, én de Zwingeul verdiept en verbreed. Al deze werkzaamhedenen doen we om het Zwingebied in zijn waarde te herstellen en de vele zeldzame dieren die hier leven meer kansen te geven’, aldus minister Schauvliege.

Afdrukken E-mailadres

HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.