headerbg bl
HomeNieuwsNieuws 2010Onderzoek niet-gesprongen explosieven in de Zwinduinen en –polders

Onderzoek niet-gesprongen explosieven in de Zwinduinen en –polders

De firma aDeDe heeft in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos (Vlaamse overheid) een historisch onderzoek naar niet-gesprongen explosieven in de Zwinduinen en –polders uitgevoerd. Het onderzoek heeft als doel het Agentschap en andere betrokken partijen een basis te geven voor een toekomstig beleid inzake deze problematiek bij grondwerken binnen het onderzoeksgebied.

Het onderzoeksgebied situeert zich in de Kleine Vlakte die deel uitmaakt van de Zwinduinen en -polders. De vlakte wordt in het noorden begrensd door de Zwinbosjes en het vogelreservaat. De Graaf Leon Lippensdreef en de Ooievaarslaan vormen de oostelijke en zuidelijke grens. Ten westen wordt het terrein begrensd door de Bronlaan en de Zwinlaan.

Voor het historisch onderzoek werd geopteerd om de te onderzoeken zone - de Kleine Vlakte - uit te breiden naar het gehele gebied van de Zwinduinen en polders, inclusief de Hazegraspolder. De ingrijpende militaire aanwezigheid, de oorlogshandelingen in dit gebied en het doel van het onderzoek maakten deze keuze noodzakelijk.

Het historisch onderzoek werd uitgevoerd volgens de geschiedkundige methodologie. Zowel literatuur als archiefbronnen werden aangewend om de studie te onderbouwen. Voor wat betreft de landschapshistorische aspecten werd beroep gedaan op de al eerder door Westtoer uitgevoerde studie.

aDeDe-zwinduinen-en-polders-explosieven

Uit het historisch onderzoek is gebleken dat de Zwinduinen en –polders in Wereldoorlog I, maar vooral in Wereldoorlog II het toneel waren van militaire activiteit en oorlogshandelingen. De conclusie spitst zich in de eerste plaats toe op de zes te ontwikkelen zones waar ook een geofysische detectie plaatsvindt.

Nagenoeg de gehele Kleine Vlakte en het nabij gelegen duingebied vallen in het Duitse mijnenveld ‘Odette’, waar vanaf 1943 circa 12000 mijnen werden gelegd. Geschutsmunitie werd binnen het onderzoeksgebied door de Duitse bezetter opgeslagen, en in 1944 door het verzet door middel van detonatie gesaboteerd. Brits-Canadese artilleriegranaten werden bij de bevrijdingsgevechten binnen het onderzoeksgebied verschoten.

Download het onderzoek.

Afdrukken E-mailadres

HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.