headerbg bl
HomeNieuwsNieuws 2010Informatiebijeenkomst uitbreiding het Zwin

Informatiebijeenkomst uitbreiding het Zwin

zwin_uitbreiding_googleDe Provincie Zeeland, het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust – afdeling Kust en het agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid nodigen op woensdag 13 januari 2010 in het Dorpshuis d’ Ouwe Schoole in Retranchement alle omwonenden en belangstellenden uit voor een tweetal informatiebijeenkomsten over de uitbreiding van het Zwin. Je kunt zowel 's middags tussen 16 en 18 uur als ’s avonds (tussen 19 en 21 uur in het Dorpshuis) terecht voor informatie over de uitbreiding van het Zwin. Medewerkers van de betrokken Vlaamse en Nederlandse overheden zullen aanwezig zijn om jouw vragen te beantwoorden.

Vlaanderen en Nederland hebben in de Ontwikkelingsschets 2010 afgesproken dat het Schelde-estuarium veilig, toegankelijk en natuurlijk moet worden. De uitbreiding van het Zwin is een van de projecten die uit de Ontwikkelingsschets Schelde-estuarium 2010 voortkomen, en die zijn opgenomen in het Verdrag dat Vlaanderen en Nederland in 2005 sloten. Het Zwin vormt immers het meest zeewaartse natuurgebied in de monding van de Westerschelde. De uitbreiding van het Zwin is volgens de Nederlandse en Vlaamse overheid nodig om het Zwin duurzaam te kunnen behouden. Zonder ingrepen zou de huidige waarde van het Zwin als leefgebied voor veel dier- en plantensoorten verminderen. Om dit waardevolle gebied te kunnen behouden, is het volgens de Nederlandse en Vlaamse overheid noodzakelijk om het Zwin uit te breiden met tenminste 120 hectare, waarvan 10 ha op Nederlands grondgebied en 110 ha in Vlaanderen. Een deel van de Willem Leopoldpolder zal opnieuw worden ingericht als een getijdenonderhevig natuurgebied van zilte, kreken, slikken en schorren.

In 2008 is voor de uitbreiding van het Zwin een internationaal milieueffectenrapport (MER) opgesteld. In het MER is onderzocht wat de effecten op het milieu zijn van de uitbreiding van het Zwin. Op basis van het MER heeft de Vlaamse Regering op 13 januari 2009 haar goedkeuring verleend aan de realisatie van de uitbreiding van het Zwin met 120 hectare door de landinwaartse verplaatsing van de zeewerende Internationale Dijk in de Willem Leopoldpolder. Naar aanleiding van de besluitvorming in Vlaanderen, hebben de gedeputeerde staten van Zeeland op 21 april 2009 ingestemd met alternatief 1A als voorkeursalternatief, dat wil zeggen de kleinste uitbreiding van het Zwin. Het voorkeursalternatief wordt momenteel nader uitgewerkt in een inrichtingsplan en een dijkverleggingsplan.

Voor meer informatie: afdeling Kust via telefoonnummer 059 55 42 93 of e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
of het agentschap voor Natuur en Bos via telefoonnummer 050 45 41 76 of e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Afdrukken E-mailadres

HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.