headerbg bl

De polders - Inleiding

koeien-bij-prikkeldraadDe landbouw is geëvolueerd

Landbouw neemt in Knokke-Heist een belangrijke plaats in. Vijfenzestig procent van het grondgebied bestaat uit boerderijen, weilanden en akkers. Maar de tijden zijn veranderd, en de landbouwbedrijven dus ook. Vroeger werd de grootte van een bedrijf uitgedrukt in aantal paarden, nu in het aantal hectaren. De binnenplaats was niet verhard, nu is die meestal volledig geasfalteerd. Het duurde een maand om de oogst binnen te halen, nu gebeurt dat in één week … Niet alleen de landbouwmachines worden almaar groter, ook de boerderijen zelf breiden voortdurend uit. Het zijn er veel minder dan vroeger, maar ze zijn wel groter. Ook in Knokke-Heist zijn de voorbije decennia heel wat boeren met hun bedrijf gestopt. Hun land is overgenomen door de boeren die nu nog actief zijn.

Polders: land gewonnen op de zee

Polders zijn gronden die de mensen lang geleden op de zee hebben gewonnen door schorren in te dijken. De bodem bestaat hoofdzakelijk uit kleideeltjes. Omdat zo’n bodem veel voedingsstoffen en water kan vasthouden, is het over het algemeen goede, vruchtbare grond. Maar de klei maakt de grond ook zwaar en de gewassen groeien langzamer door die weerstand. Poldergrond is dan ook niet geschikt voor alle teelten. De bodem leent zich bijvoorbeeld niet voor groenten, omdat die in de kleverige kleibodem helemaal vuil worden. boomgaard-in-bloeiDe poldergrond wordt meestal bewerkt als akkerland, voor bijvoorbeeld wintertarwe en aardappelen. Op de zandgronden in Knokke-Heist laten de boeren dieren weiden. Soms dienen die gronden als hooiland, of ze worden bemest voor tuinbouw om er groenten op te telen, zoals erwten.

Bunkers dienen ook nu nog als schuilplaats

De meeste bunkers uit de Tweede Wereldoorlog zijn in Knokke-Heist opgeblazen en dus verdwenen. Merkwaardig genoeg bestaat er nog een haast volledig intacte grenslinie uit de Eerste Wereldoorlog. Die verdedigingslinie, bestaande uit een reeks bunkers, is ingebed in de oude Hazegrasdijk en loopt verder door de polders richting het voormalige fort Sint-Donaas. Een gedeelte van de linie werd in de Tweede Wereldoorlog weer in gebruik genomen en uitgebreid met luchtafweergeschut. Op diezelfde plaats bevond zich een bastion van het zeventiende-eeuwse Spaanse Isabellafort. Het is dan ook een belangrijke militaire archeologische site.

In de talrijke bunkers van deze linie overwinteren heel wat vlinders, zoals het roesje, de kleine vos en de dagpauwoog. Ook sommige vleermuizen, zoals de baardvleermuis en de grootoorvleermuis, gebruiken de vorstvrije ruimten als winterverblijfplaats. Twee bunkers, één in het reservaat Sint-Donaaspolder en één in het vogelpark van het Zwin, werden speciaal als overwinteringsplaats voor vleermuizen ingericht. Soms ontwaken de vleermuizen tijdens hun winterslaap. Ze kunnen zich dan vullen met de talrijke muggen die ook naar de bunkers komen om de koude maanden te overleven. Als er water in de bunker staat, komen er ook kikkers en vooral salamanders de winter doorbrengen. In de zomer nestelen er vogels in de bunkers, zoals winterkoninkjes en boerenzwaluwen.

| inhoudstafel |

Afdrukken E-mailadres

HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.