headerbg bl

Het stadsgebied - Golf

golfterrein

Het golfterrein werd meer dan honderd jaar geleden aangelegd op oude, begroeide duinen. Struiken, boomgroepen en stukjes grasland wisselen er zich in het glooiend landschap af en vormen voor het golfspel belangrijke oriëntatiepunten. Het typische, nauwgezette onderhoud van het terrein

heeft ervoor gezorgd dat de verschillende begroeiingen, waaronder ook zeldzame planten, zich konden vestigen en er zich ook konden handhaven. Al die planten bieden op hun beurt dieren voedsel, beschutting en nestgelegenheid. Natuurbeheer streeft ook een zo groot mogelijke variatie na in terreinstructuur, planten en dieren. Zo gaan golfsport en natuurbeheer hand in hand.

Het terrein van de Royal Zoute Golf Club in Knokke, dat wereldwijd als één van de allermooiste wordt beschouwd, is een goed voorbeeld van die positieve wisselwerking. Ongeveer de helft van de totale oppervlakte (68 ha) bestaat uit ‘zones buiten spel’ voor de golfer. Die zones vormen een variatie van bos, struikgewas, stuifduinen, droge graslanden en vochtige duinvalleien. Uit een onderzoek van het Instituut voor Natuurbehoud blijkt dat er net daardoor inderdaad een grote rijkdom aan planten en dieren leeft.

Planten


vleugeltjesbloemDe gewone vleugeltjesbloem tooit zich in vele verschillende kleuren

De gewone vleugeltjesbloem groeit in duinen, op open plaatsen in bossen, langs zandwegen en op kalkgraslanden. Het plantje bloeit in het begin van de zomer en heeft merkwaardig gevormde bloempjes. Twee van de vijf kelkblaadjes zijn erg groot en hebben dezelfde kleur als de kroonblaadjes ─ dat zijn de ‘vleugels’ waaraan het plantje zijn naam dankt. De kleur van de bloemen kan variëren, van bijna wit tot purperroze of indigoblauw, zelfs op dezelfde groeiplaats. De bestuiving gebeurt gewoonlijk door insecten. En soms vindt zelfbestuiving plaats.

grote-tijmGrote tijm geurt heerlijk

De grote tijm wordt tot 60 cm hoog. Het is een tijmsoort die vooral voorkomt in duingrasland. De naam ‘tijm’ komt van ‘thymos’ wat ‘parfumeren’ betekent. Alle tijmsoorten hebben immers een sterke geur. Tijm wordt sinds mensenheugenis als keukenkruid gebruikt, én als ‘vrouwenkruid’. Tijmthee zou de menstruatie bevorderen en verzachten en wordt ook aan barende vrouwen gegeven. De plant bloeit van juni tot oktober. De lilakleurige bloempjes trekken veel bijen aan.

De blauwe zeedistel is geen distel

Het is een stevige plant met stekelige bladeren. Hij kan tot 90 cm hoog worden en bloeit van juli tot september. Meestal vind je hem op open, stuivend, kalkrijk duinzand, meer bepaald aan de zeereep. Maar soms zie je hem ook in meer landinwaarts gelegen duinen, zoals op het golfterrein. De blauwe zeedistel is geen echte distel. Alle andere distels zijn immers ‘samengesteldbloemigen’, zoals de paardebloem. De blauwe zeedistelis echter een ‘schermbloemige’, zoals het fluitenkruid. Het waslaagje dat de plant tegen uitdrogen beschermt, geeft de bladeren de typisch blauwgroene kleur.

witte-kwikstaartDieren


De witte kwikstaart of het ‘paardenwachtertje’

Er is waarschijnlijk geen enkele andere vogel die meer volksnamen heeft dan de witte kwikstaart. De namen verschillen van streek tot streek: ‘paardenwachtertje’, ‘champetter’, ‘garde’, ‘pietje kwik’ … Zijn vederkleed is een mengeling van wit, grijs en zwart. Hij is lang en slank en heeft een opvallend lange staart waarmee hij voortdurend op en neer wipt. Vroeger, toen de boer nog met ploeg en paard zijn land omploegde, was hij een trouwe gezel die het ploegenspoor volgde op zoek naar allerlei insecten en wormpjes uit de vers omgewoelde aarde. Nu kan je hem op grasperken zien of in weiden bij koeien of paarden, druk rond rennend op zoek naar opgeschrikte insecten ─ vandaar de naam ‘paardenwachtertje’.

Bij braamsluipers is de ene zanger de andere niet …

De braamsluiper is fijn gebouwd en nog kleiner dan een koolmees. Zijn rug is bruingrijs, zijn vleugels donkerbruin en zijn keel wit. Hij verblijft vooral in dichte begroeiing en speurt er naar rupsen, motten, mieren, bladluizen, spinnen … Zijn zang is heel merkwaardig en bestaat uit twee delen: een eerste deel dat heel zacht is, gevolgd door een snelle ratelende hoofdzang, die als ‘tsitsitsitsi’ klinkt. Sommige braamsluipers zingen deze melodie in schitterende tonen, maar bij andere klinkt het precies als het geratel van een naaimachine. De ene zanger is de andere niet!

turkse-tortelbraamsluiperDe braamsluiper houdt van een mooie ouderwetse haag ─ zo een die zo hoog is als een kleine boom en zo dik als een versterkte muur. Daarin kan hij zich immers goed verstoppen. In het nest van takjes, gras en haren legt het vrouwtje meestal vier tot zes eitjes.

De Turkse tortel broedde in Vlaanderen voor het eerst in de Zwinnebosjes!

In de twintigste eeuw verspreidde de Turkse tortel zich van Zuid-Oost-Europa over het hele continent en in 1952 werd hij voor het eerst waargenomen in Vlaanderen. De tortel broedde hier de allereerste keer in de Zwinnebosjes. Sindsdien is deze mooie en elegante duif een vrij algemene verschijning in onze streken.

barmsijsDe kneu of het ‘robijntje’

De kneu is een kleine vinkensoort die vooral te vinden is in bosjes en struiken in de duinen en het Zwin. Het mannetje heeft een robijnrood voorhoofd en borstje. Dat bezorgde hem de bijnaam ‘robijntje’. Ook opvallend, zowel bij het mannetje als bij het vrouwtje, is de gevorkte staart. In het schorrengebied van het Zwin genieten kneutjes in het najaar vooral van de zaadjes van het lamsoor. Vaak zitten ze boven in een struik of op een hek om, heel muzikaal, tegen zichzelf te kwetteren.

Het nestje wordt door het vrouwtje gebouwd, meestal laag in dichte begroeiing. Het bestaat uit grashalmen, stengels, worteltjes, plantenvezels, wol en haar. Zodra de jongen het nest verlaten, bouwt het vrouwtje elders alweer een nieuw nest en zorgt het mannetje voor het kroost.

| inhoudstafel |

Afdrukken E-mailadres

HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.