headerbg bl

Het stadsgebied - Parken

Dieren


bosmuisgroene-spechtVeel vogels die in bossen, parken en tuinen leven, zijn voor hun voedsel afhankelijk van bomen en struiken. Terwijl andere vogels van insecten leven, eten zij knoppen, vruchten en zaden. Ze gebruiken de bomen ook als rust- en slaapplaatsen. Sommige vogels hebben zelfs hun vaste rustboom, ook wel ‘roestboom’ genoemd, of ze nestelen er in natuurlijke holten of bouwen hun nest in de kruin of in een takvork. Roofvogels gebruiken graag hoge bomen als uitkijkpost om prooidieren op te sporen. Voor vele vogelmannetjes is een boom trouwens een soort podium vanwaar ze hun liefdeslied luid laten weerklinken ...

De groene specht heeft een rode muts

Alle spechten hebben een beitelvormige snavel, krachtige tenen, een lange, kleverige tong en een korte, stijve staart. Die staart dient als steun bij het beklimmen van boomstammen. De meeste soorten eten insekten en insektenlarven, die ze met hun geroffel uit het hout en de schors van de bomen jagen. Groene spechten gebruiken hun snavel alleen om in zacht hout te beitelen. Met hun snavel boren ze vooral in het gazon op zoek naar mieren.

Het goudhaantje is een wondermooi kleinood

Dit is het kleinste vogeltje van Europa. Het weegt amper vijf gram en meet van kop tot staart maar negen centimeter. Vooral de zwarte strepen op de kruin met de gele vlek in het midden vallen op. In de baltstijd – het begin van de voortplantingsperiode, waarin mannetjes vrouwtjes het hof maken – pronkt het mannetje met zijn kleurige kopje bij het wijfje om haar aandacht te trekken.

De roep van het goudhaantje is heel apart. Het is een opeenvolging van scherpe, hoge tonen. De zang is ijl en heel doordringend, en overstemt zelfs het geruis van de wind in de bomen. Goudhaantjes eten vooral insecten, spinnen en spinneneitjes. Op zijn zoektocht naar voedsel vliegt hij van tak naar tak en klimt vaak ondersteboven langs de twijgen.

spotvogelDe spotvogel houdt iedereen voor de gek

De spotvogel is een meester in het imiteren van de geluiden van andere vogels, vandaar ook zijn naam. Omdat hij de zangmotieven van andere vogels overneemt, ‘bespot’ hij als het ware spreeuwen, merels, mezen en vinken. En toch heeft hij ook zelf een eigen schitterende zang die uit fluitende, welluidende en scherpe klanken bestaat. Je kunt een drietal motieven onderscheiden, waarvan vooral de roep ‘dadawiet, dadawiet, dadawiet’ opvalt.

Het nest van een spotvogel is heel mooi. Beide partners verweven de takken van de struiken en bomen waaraan ze het nest vastmaken, in de wanden van het nest. Die wanden worden bekleed met mos, droog gras, pluisjes, stukjes schors en spinnendraden. Binnenin werkt de spotvogel het nest af met een zacht kommetje van haar en veren.

Hoe zit dat nu met duivenmelk?houtduif

Een duivenmelker, dat kennen we. Maar heb je al van duivenmelk gehoord? Het bestaat. In de krop produceren duiven een eiwitrijke brij waarmee ze hun jongen voeden. Dat is de zogenaamde duivenmelk. Met hun brede, lepelvormige snavel halen de jongen de brij uit de keel van de oudervogels.

Houtduiven en holenduiven

Duiven zijn de enige vogels die met hun snavel water kunnen opzuigen en dus echt kunnen drinken. Andere vogels kunnen met hun snavel alleen water opscheppen. Daarna moeten ze hun kop omhooghouden, zodat het water in de slokdarm kan lopen. Verschillende soorten, zoals de houtduif en de holenduif, zijn typische bosvogels.

De houtduif is onze grootste duif. Als je haar hoog in de lucht ziet vliegen, zou je op het eerste gezicht kunnen denken dat ze een roofvogel is. Maar zodra ze beter in beeld komt, zie je algauw aan de witte nekvlek en de witte vleugelstreep dat het een houtduif is. Ook haar geluid valt op. Het is een gedempt koeren, vaak een herhalend ‘koe-koe-koe, koe-koe, koe’. Met een beetje fantasie hoor je ze roepen ‘doe de deur maar toe, doe de deur maar toe’ …

De holenduif is wat kleiner dan de hout duif en ze nestelt in een boomholte in plaats van in een open takkennest.

egelDe egel heeft een natte neus

Egels zijn insecteneters die hun gebied hoofdzakelijk ‘s nachts via vaste paadjes doorkruisen. Ze zijn verbazend snel en kunnen zelfs zwemmen.Ze kunnen goed horen en heel goed ruiken met hun altijd natte neusje.

Aan het eind van de zomer trekt de egel zich terug in een nest van bladeren, verstopt in het kreupelhout. Tijdens de winterslaap verstraagt zijn hartslag, zijn ademhaling valt bijna stil en ook zijn lichaamstemperatuur daalt behoorlijk. Pas in de vroege lente, als zijn lichaam langzaam opwarmt, komt hij weer in actie.


park58

| inhoudstafel |

Afdrukken E-mailadres

HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.