headerbg bl

Inleiding

Er is al veel gedacht en geschreven over het ontstaan van het polderlandschap ten noordoosten van Brugge. Daarbij kreeg het Zwin een belangrijke rol toebedeeld.

Jaren geleden werd het onderwerp vanuit verschillende vakdisciplines meestal afzonderlijk benaderd. Vooral historisch onderzoek op basis van archiefmateriaal speelde daarin een grote rol. Dit archiefmateriaal was dikwijls schaars en gaf weinig duidelijke topgrafische en landschappelijke specificaties. Vergeten we niet dat de eerste betrouwbare kaart van de streek dateert uit de tweede helft van de 16de eeuw (Heraldische kaart van het Brugse Vrije, Pieter Pourbus, 1561-1571). Dan was er van het Zwin niet veel meer over.

Met de ontwikkeling van de meer exacte wetenschappen zoals de archeologie, de geologie en de kennis van landschapsvormende processen zijn er veel nieuwe elementen opgedoken. Bovendien werken de diverse vakdisciplines nu veel nauwer samen, ook over de grenzen heen. Dit heeft tot meer vragen maar vooral ook tot betere inzichten geleid.

Recent archeologisch en geologisch onderzoek van de bodem tot op een diepte van meer dan één meter leverde veel nieuwe gegevens op, vooral in verband met de vroegere perioden. Nieuwe geografische digitale technieken zorgden voor nieuwe ruimtelijke inzichten over de Belgisch-Nederlandse grens heen. Daardoor moest stilaan een nieuw overzicht samengesteld worden van het ontstaan en de ontwikkeling van de zogenaamde ‘Zwinstreek’, passend bij de nieuwe gegevens en ruimtelijke inzichten.

Willy Wintein, geograaf
31 december 2009

Afdrukken E-mailadres

HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.