headerbg bl
HomeNatuur en landschapOntstaan van de middeleeuwse polders

Natuur en landschap

Ontstaan van de middeleeuwse polders

Vanaf ca. 1150 actieve landwinning door opeenvolgende inpolderingen van buitendijkse aanwassen = landwinst buiten het oudland

 • ze liggen hoger dan het oudland
 • ze hebben het toponiem ‘polder’
 • veelal nog dijken aanwezig; soms ook kleine geulrestanten enkele polders gingen later toch weer verloren in de zee na overstromingen na iedere overstroming werd het verloren land zoveel mogelijk teruggewonnen
 • dijken werden hersteld
 • veelal was herpoldering met nieuwe dijken nodig
 • na de overstroming van het Zwin en de Braakman werd het overstromingsgebied eerst door de aanleg van een dijkring ingeperkt:
  - wat het Zwin betreft: de Krinkeldijk en de Branddijk ca. 1150
  - wat de Braakman betreft: de Waardijk in 1388 en de Landsdijk 1405
 • van daaruit werden nieuwe dijken gebouwd om het verloren land polder na polder terug te winnen
 • in deze polders zijn nog veelal geulrestanten aanwezig dit zijn allemaal middeleeuwse polders

landschap_wintein_1200_web De Zwinstreek ca. 1200
Het overstromingsgebied van het Zwin is door nieuwe dijken ingeperkt .Het Zwin is een belangrijke bevaarbare getijdengeul geworden.

landschap_wintein_1550_web De Zwinstreek ca. 1550.
Het polderlandschap is aangegroeid door bedijking van buitendijkse schorren. Anderzijds werd ook veel door het Zwin en de Braakman overstroomd land herpolderd. De eilandjes vóór de kust (zoals Wulpen) verdwijnen in de Westerschelde (de voormalige Honte). Brugge liet tussen de Braakman en het Zwin een kanaal graven (tegen 1516).Van het Zwin blijft slechts een smalle geul over.

Afdrukken E-mailadres

HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.