headerbg bl
HomeNatuur en landschapBeperkte doorbraken van de zee

Natuur en landschap

Beperkte doorbraken van de zee

Overstromingen op delen van de kustvlakte = landverlies

zoals in de 12de eeuw: met de uitbreiding van het Zwin vanuit de Zinkval in 1134

en in de 14de eeuw : met de vorming van de Braakman vanuit de Honte in 1375

 

Oorzaken

  • hogere vloedstanden wegens inpolderingen
  • oudland verlaagd door drainage en uitvening
  • gebrekkig dijkonderhoud
  • zware stormvloeden

 

Gevolgen

  • voornamelijk verlies van delen van het oudland
  • uitschuring van nieuwe geulen in oude watergangen
  • de grote geulen van het Zwin en de Braakman werden bevaarbaar
  • versterking van de Vlaamse zeewering in 1405 (Graaf Jansdijk)

 

Afdrukken E-mailadres

HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.