headerbg bl

Natuur en landschap

Samenvatting

Het landschap van de Zwinstreek is het resultaat van de werking van de zee in combinatie met allerlei ingrepen door de mens.

Het begon met een algemene inbraak van de zee in een duizendjarig veenlandschap, vanaf zo’n 2000 jaar geleden.

De kustvlakte veranderde in een getijdenlandschap, dat tweemaal per etmaal door de zee werd overspoeld.

Geleidelijk werd het gebied via geulen door de zee opgevuld, zodat enige eeuwen later grote oppervlakten als schorren boven de gemiddelde vloed bleven uitsteken.

De drooggevallen schorren werden tijdens de vroege middeleeuwen door mensen in gebruik genomen.

Zo’n 1000 jaar geleden werd het meeste schorrenland met gemeenschappelijke evendijken omringd, als bescherming tegen eventuele hoge vloeden (defensief)..

Het land binnen de evendijken werd later het oude land of het oudland genoemd. Een groot deel van de Zwinstreek bestaat nog steeds uit dit duizendjarig oudland.

Tijdens de middeleeuwen kennen we enkele beperkte doorbraken van de zee, waarbij toch vrij grote delen van het oudland werden overspoeld en waarbij enkele oude geulen werden uitgeschuurd tot brede bevaarbare getijdengeulen, zoals het Zwin in 1134 en de Braakman in 1375.

Telkens werd het overstroomde land door actieve inpolderingen zoveel mogelijk teruggewonnen. Ondertussen werden ook aanwassen buiten de evendijken stuk voor stuk ingepolderd (offensief). Samen zijn dat de middeleeuwse polders.

Vooral het oostelijk deel van de Zwinstreek had later nog veel te lijden onder langdurige onderwaterzettingen (de strategische inundaties van 1583 en 1621/22).

Vanaf 1650 werd het geïnundeerde land weer ingepolderd. Het oude landschap was verdwenen; een nieuw polderlandschap kwam in de plaats. Dit is het nieuwland.

Tenslotte werden de resterende zeegaten afgedamd, zoals het Zwin in 1872.

Afdrukken E-mailadres

HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.