headerbg bl
HomeNatuur en landschapLangdurige inundaties en de polders van het nieuwland

Natuur en landschap

Langdurige inundaties en de polders van het nieuwland

Opzettelijke onderwaterzettingen van ingepolderd land

Oorzaken

 • de Tachtigjarige oorlog (1568-1648)
 • strategische inundaties, onder andere rond de havenstad Sluis
 • doorsteken van dijken in 1583 en 1621-1622

Gevolgen

 • verdronken landschappen en dorpen (Lapscheure …)
 • eb en vloed schuren nieuwe getijdengeulen uit
 • oud oppervlak bedekt met nieuwe afzettingen
 • aanleg forten en linies

herdijken van geïnundeerd land

planmatige herpolderingen, voornamelijk vanaf 1650

afdammen en inpolderen van resterende zeegaten

 • resten van middeleeuwse overstromingen en van moedwillige inundaties
 • zeegaten na 1700 geleidelijk toegeslibd
 • worden stelselmatig ingepolderd
 • uiteindelijke afdamming van het Zwin in 1872

dit zijn de polders van het nieuwland

 • ze liggen hoger dan het resterende oudland en eerdere inpolderingen
 • soms grote geulrestanten (= kreken)
 • overal nog duidelijke dijken aanwezig
 • restanten van de Staats-Spaanse forten en linies

landschap_wintein_1900_web

De Zwinstreek ca. 1900.
Oudland: het 10de-11de eeuwse oude land is bewaard ten noorden van Brugge.
Middeleeuwse polders: vooral zichtbaar rond Cadzand en naar Breskens.
Nieuwland: geïnundeerde gebieden en overblijvende zeegaten zijn ingepolderd.

Afdrukken E-mailadres

HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.