headerbg bl
HomeNatuur en landschapOntstaan van het oudland

Natuur en landschap

Ontstaan van het oudland

Vanaf ca. 700 n.C.

 • grote schorrengebieden opgeslibd tot boven gemiddeld hoog water
 • schapenweiden en landbouwbedrijvigheid op de drooggevallen schorren
 • bewoningskernen op natuurlijke hoogten, zoals donken (Dudzele, …)

Vanaf ca. 1100 n.C.

 • het meeste schorrenland ligt achter lage defensieve dijken (evendijken)
 • deze bedijkte schorren vormen het oudland (= kernland)
 • merk op: oudland is op natuurlijke wijze drooggevallen en pas daarna bedijkt, in het oudland zijn er geen binnendijken

landschap_wintein_1100_web De Zwinstreek ca. 1100
De schorren zijn grotendeels bedijkt als bescherming tegen mogelijke overstroming van de zee. Dit is het Oudland, dat door de mensen verder in cultuur wordt genomen. De Reiegeul is verdwenen.

Reliëfinversie in grote delen van het oudland

Oorzaken

 • ontwatering van de bodem, vooral na bedijking
 • verschillende grondsoorten: veen, klei, zand

Gevolgen

 • inklinking van veen met 60%, klei met 30%, zand niet
 • rug op de plaats van een geul (kreekrug)
 • kom op de plaats van klei op veen (poelgrond)

Daarna zorgt exploitatie van veen en klei voor nog meer hollebollig oppervlak

Afdrukken E-mailadres

HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.