headerbg bl
HomeInfoZENO/ZTAR

LIFE-natuurproject ZENO en ZTAR

logo_zenoIedereen kent wel hét Zwin, maar minder bekend en minstens even belangrijk zijn de aanpalende Zwinbosjes, die sinds 2003 de naam Vlaams Natuurreservaat 'De Zwinduinen en -polders' dragen. Tijdens de vorige eeuw heeft de mens er duidelijke sporen nagelaten: twee wereldoorlogen, aanleg van een vliegveld, jumpingterrein, golfterrein,... Met behulp van het Europese LIFE-natuurproject ZENO (Zwinduinen Ecologische Natuurontwikkeling) kan het Agentschap voor Natuur en Bos, Vlaamse Overheid op financiële steun rekenen van de Europese Unie om er de verdwenen duinbiotopen te herstellen. Van eind 2006 tot eind 2010 worden er zeldzame vochtige duinvalleien en -poelen heraangelegd, worden begrazingsblokken afgebakend en wordt de natuur in Tobruk en de Kleyne Vlakte weer in alle eer hersteld!

ZTAR

Sinds de jaren 1980 is het Zwin sterk aan het verzanden en vergrassen. Dit heeft als gevolg dat de broedeilanden stilaan verdwijnen en de vruchtbare slikken veranderen in schorren, waardoor vogels er geen voedsel meer vinden. Met het ambitieuze LIFE+ project ZTAR willen het Agentschap voor Natuur en Bos en de Provincie Zeeland de natuur in de bestaande Zwinvlakte een tweede adem geven. ‘ZTAR’ staat voor Zwin Tidal Area Restoration en loopt van 1 januari 2011 tot 31 december 2015.

Op de website www.lifenatuurztar.be kan je steeds de laatste ontwikkelingen op de voet volgen.

Bekijk ook eens dit You Tubefilmpje:

Meer info...

Afdrukken E-mailadres

HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.