headerbg bl
HomeInfoREECZ

REECZ

Recreatie & Ecotoerisme in de Zwinstreek, kortweg REECZ, is een innovatief en uitvoeringsgericht project gericht op de versterking van grensoverschrijdende beleving van de natuur, het erfgoed en het landschap in de Zwinstreek.

De Zwinstreek situeert zich in Nederland en Vlaanderen. Nederland: de gemeente Sluis (West-Zeeuws-Vlaanderen). Vlaanderen: de gemeente Knokke-Heist, de gemeente Damme, delen van de stad Brugge (Dudzele, Lissewege en Zeebrugge) en Zuienkerke en deelgemeenten. Langs beide zijden van de grens wordt echter een ander beleid gevoerd. De inherente economische waarde die het gebied bezit op vlak van natuur, cultuurhistorisch en toeristisch-recreatief gebied wordt hierdoor niet optimaal benut.

In de vorm van dit grensoverschrijdend partnerschap engageert het project zich erin om in de Zwinstreek een eenduidig, duurzaam en streekgebonden toeristisch-recreatief weefsel te ontwikkelen. Hierbij vormen natuur, cultuur, erfgoed en landschap de belangrijkste ingrediënten voor een brede geïntegreerde aanpak over de grenzen heen.

Doelstelling

Doelstelling van het project is de optimalisatie van recreatie en ecotoerisme in de Zwinstreek door:

  • versterking van de natuurrecreatieve mogelijkheden
  • maximale en multimodale uitbouw van het onthaal in het gebied
  • de bezoeker/bewoner van de nodige informatie te voorzien
  • structureel overleg tussen de diverse sectoren (natuur, erfgoed, toerisme…) uit te bouwen om een synergie te realiseren die resulteert in een betere afstemming en het hanteren van één gedragen visie
  • het verbeteren van de infrastructuur, het onthaal en de samenwerking moet een economische meerwaarde genereren.

Activiteiten

REECZ voorziet vijf activiteiten die bijdragen aan de geïntegreerde ontwikkeling van de Zwinstreek.

  • Aanbrengen/versterken van onthaalpunten in het landschap die natuurrecreatieve mogelijkheden creëren. Dit gebeurt via het aanbrengen van uitkijkpunten, kijkwanden, grondwatermeter, infopunten,… De bezoekerscentra van het natuurreservaat het Zwin uitbouwen tot innovatieve educatieve, complementaire centra.
  • Eenvormige informatie, met name: bewegwijzering voor bestaande routes en infoborden over landschap, historiek en natuur. Ontwikkelen van ervaringsgerichte en thematische wandelingen en fietstochten. Het maken van de nodige kaarten en brochures. Het ondersteunen van lokale streekervaringsdeskundigen.
  • Opheffen van missing links in het padennetwerk en de toekomstige belangrijke as langsheen de Internationale dijk proactief met een studie aansturen. Inrichting van het extern onthaal van het Provinciaal Natuurcentrum Zwin.
  • Vorming en educatie voor gidsen, toeristische diensten en het ontwikkelen van de nodige methodieken, syllabus en materialen met speciaal aandacht voor educatie voor duurzame ontwikkeling. Het organiseren van publieksavonden.
  • Projectmanagement: Organiseren van structureel grensoverschrijdend overleg (natuur, erfgoed, toerisme, …) tussen de verschillende sectoren en actoren.

Verwachte output en resultaten

Nieuwe natuurrecreatieve infrastructuur (kijkwand, grondwatermeter, nieuw te bouwen bezoekerscentrum Provinciaal Natuurcentrum Zwin, opfrissing bezoekerscentrum ’t Zwin (NL), het externe onthaal verbeteren: Provinciaal Natuurcentrum Het Zwin, padeninfrastructuur Zwinduinen, bewegwijzering routes, één huisstijl, …).

Kaarten, brochures, infoborden, wandelnetwerk, thematische wandelingen en fietstochten, vorming en educatie voor diverse doelgroepen met inbegrip van syllabus en materialen, het ontwikkelen van innovatieve werkmethodes, …

Door deze kwalitatieve maatregelen worden de toeristisch-recreatieve en economische troeven van het gebied sterk verankerd.

De rol van de verschillende projectpartners

Verschillende partners zullen langs beide zijden van de grens instaan voor de uitvoering van het project. Langs Vlaamse zijde zijn er de Provincie West-Vlaanderen, het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), gemeente Knokke-Heist, Westtoer, het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust. Aan Nederlandse zijde de partners Gemeente Sluis en IVN Consulentschap Zeeland.

Inhoudelijk betrokken partners zijn: de Parels uit de Zwinregio - 16 musea en bezoekerscentra Zwinstreek, het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie (CVN), Natuurpunt (afdelingen Brugge, Damme, Knokke-Heist), Sincfala, Museum van de Zwinstreek vzw, Toerisme Knokke-Heist vzw, de provincie Zeeland, Natuur&Zo, Stichting Het Zeeuwse Landschap, ’t Duumpje, dorpsraad Cadzand en de ondernemersvereniging Cadzand.

Dit is een project met Europese steun uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

logo_interreg-vl-nl_web logo_eu-baseline-rechts_weblogo_anb_plat_web

Afdrukken E-mailadres

HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.