headerbg bl
HomeInfoMaritiem erfgoed

Maritiem erfgoed

Reeds geruime tijd voert de Provincie West-Vlaanderen een actief beleid rond ‘erfgoed aan de kust’. De voorbije jaren was dit toegespitst op het bouwkundig erfgoed. Zo werd in samenwerking met Westtoer een wandelbox uitgegeven met erfgoedwandelingen in elk van de tien kustgemeenten. De komende jaren wordt verdergegaan op dit elan via een grootschalig Europees project rond het maritiem erfgoed . Als enige kustprovincie heeft West-Vlaanderen met haar maritiem verleden immers een unieke troef: er zijn de vuurtorens, de historische vaartuigen, de vissershuisjes, de maritieme musea maar ook de vele verhalen rond de visserij,de havens met de ferries naar Engeland, de geschiedenis van het kusttoerisme en de kusttram, enz. Het maritieme verleden van onze kust is ook een internationaal verhaal dat niet stopt aan de landsgrenzen: de havens en de ferries zijn per definitie een internationaal gegeven en zorgen al vele eeuwen lang voor contacten met andere landen, er was de grensoverschrijdende smokkel, Vlaamse vissers die naar Engeland vluchtten, … allemaal elementen die deel uitmaken van de gezamenlijke maritieme identiteit van de bredere Europese regio waarvan West-Vlaanderen deel uitmaakt.

Om het maritiem erfgoed uit onze contreien in een Europees perspectief te plaatsen, stapte de Provincie dan ook met veel enthousiasme in het Interreg IVA-project ‘Erfgoed en het maritiem geheugen in het twee zeeëngebied’ (HMS), een samenwerkingsverband tussen dertig partners in West-Vlaanderen, Noord-Frankrijk, Zeeland en Engeland, met een evenwichtige mix tussen streekbesturen, kustgemeenten en private organisaties actief aan de kust.
Het project is opgezet vanuit de filosofie dat erfgoed best integraal en geïntegreerd wordt aangepakt, maw: er is aandacht voor de verschillende soorten erfgoed (maritieme gebouwen zoals vuurtorens en haveninfrastructuur, maar ook museale collecties en het immaterieel maritiem erfgoed zoals vissersliederen, verhalen, dialect, …), voor de volledige erfgoedwerking (niet enkel restauratie en bouwprojecten, maar ook presentatie, duiding en publiekswerking) en er is samenwerking met andere sectoren zoals Westtoer, Maritieme Dienstverlening Kust, De Lijn, …

Binnen het project zijn er drie grote invalshoeken van waaruit erfgoed wordt benaderd en acties worden opgezet:

1. Toegankelijk maken van het maritiem erfgoed: om het maritieme erfgoed te kunnen ontdekken, moeten de sites toegankelijk zijn. Het zorgen voor de instandhouding van maritieme gebouwen, vuurtorens of museumobjecten en voor een goede toegankelijkheid en moderne bezoekersfaciliteiten zijn noodzakelijke stappen voor het bezoekbaar maken van het maritiem erfgoed. In West-Vlaanderen zullen volgende acties worden uitgevoerd: 1) toegankelijk maken van de vuurtoren Hoog Licht in Knokke-Heist,; 2)verbouwing van een vroegere vissersboort, de Surcouf in Nieuwpoort tot een museumboot; 3)verbeteren van de bezoekersfaciliteiten voor het zeilschip Mercator

2. Presenteren van het maritiem erfgoed : de eigenaars van de sites willen hun bezoekers een actuele en aantrekkelijke duiding en presentatie bieden: meertalige audiogidsen, schoolactiviteiten, bezoekersgidsen en routes kunnen allemaal bijdragen tot een betere kennis van het maritieme erfgoed bij publieksgroepen met diverse achtergronden (jongeren, senioren, gezinnen, ...). Zo zal werk worden gemaakt van een kwalitatief hoogstaande en meertalige duiding en publiekswerking in onze maritieme musea Sincfala in Knokke-Heist, het Nationaal Visserijmuseum in Oostduinkerke, De Ploate in Oostende en het middeleeuwse vissersdorp Walraversijde. Ook zullen er maritieme erfgoedroutes worden ontwikkeld in Oostende en Blankenberge.

3. In de kijker plaatsen van het maritiem erfgoed: om mensen ertoe aan te zetten het maritieme erfgoed te gaan ontdekken, moet hun nieuwsgierigheid worden geprikkeld, met evenementen zoals grensoverschrijdende maritieme tentoonstellingen, shanty-muziekfestivals, enzovoort. Zo liep deze zomer in Oostende een grootschalige tentoonstelling rond de geschiedenis van de haven, in nauwe samenwerking met een aantal Franse, Engelse en Nederlandse partners uit het project, stad Blankenberge zal samen met Breskens en andere partners een zeemansliederenfestival opzetten, in 2011 komt er een samenwerking rond Kaapvaart en piraterij. Ook De Lijn is bij het maritiem project betrokken via een groot evenement langs de hele kustlijn rond de 125-jarige geschiedenis van de kusttram, toch ook een uniek stuk erfgoed aan onze kust.

De 30 partners binnen het project voeren allemaal activiteiten uit binnen een of meerdere van deze drie invalshoeken. Naast het lokale werk in de eigen stad of op de eigen maritieme site, zullen ze echter ook heel intensief met elkaar samenwerken. Er is veel ruimte voorzien voor het leren van elkaar, het kijken over de muren van de eigen instelling of de eigen regio. Verder zullen alle partners ook leren werken met de methodiek van ‘mondelinge geschiedenis’, de maritieme verhalen van bewoners uit de regio. Via het project zullen ze ook leren hoe ze met die verhalen, dat immateriële erfgoed, hun monument en hun museum nog meer kunnen doen spreken en het erfgoed levend maken.

Een krachtig bindmiddel tussen alle partners en hun activiteiten tenslotte is de grensoverschrijdende promotie en marketing: uitgaande van een gemeenschappelijk label en logo zal een grootschalige marketingcampagne worden gevoerd via een gemeenschappelijke website, affichecampagnes, folders en nieuwsbrieven, enz . In West-Vlaanderen zal De Lijn met de Kusttram een belangrijke rol vervullen bij die promotie. Zo zal de ‘Maritime Heritage Trail’, die alle sites en bestemmingen van het grensoverschrijdend netwerk met elkaar verbindt, een sterk product worden voor inwoners en bezoekers van de 2Zeeënregio.
Via het Europese subsidieprogramma Interreg IVA-Twee zeeën wordt er met dit project zo’n 2,6 miljoen euro geïnvesteerd in het maritiem erfgoed aan onze kust, een forse injectie en een katalysator voor zowel de culturele als de toeristische uitstraling van onze kust.

hms_infofiche_web

logo_hms-3-naast-elkaar

Afdrukken E-mailadres

HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.