headerbg bl

Tijdslijn

Datum / JaartalGebeurtenis
ca. 400
Door de vele natuurrampen omstreeks 400 steken heel wat kustbewoners, samen met het merendeel van de Saksen die zich in de streek hadden gevestigd, het Kanaal over om in Engeland een nieuw leven te beginnen.
400
De lijn, die is gevormd door het scheed, is twee km opgeschoven naar het noorden waar de volgende nederzettingen zullen ontstaan: de Blauwe Toren te St.-Pieters, het Kasteel ten Berge te Koolkerke, en de Blauwe Zaal te St.-Kruis. De nieuwe schorrenweiden dienen als graasveld voor de schaapskudden van de aanpalende Zandstreek. Er worden schapenwegels en omwalde putten met zoet water aangelegd..
500
De noordwestelijke monding van de Reie slibt dicht. De noordoostelijke geul vormt voortaan de voornaamste monding. De bedoelde benedenloop van de Reie heet Scheure of Zwin en mondt in de Zinkval uit.
640
Sint-Eligius (Sint-Elooi) trekt door onze streken en zou in Aardenburg (en misschien ook in Oostburg) een kerk oprichten.
643
De H. Eligius (Sint-Elooi) sticht de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Aardenburg.
647
Sint-Eligius (Sint-Elooi) of Sint-Amandus richten omstreeks 647 een kapel op in Aardenburg voor O.-L.-Vrouw.
647
Sint-Eligius (Sint-Elooi) of Sint-Amandus richten omstreeks 647 een kapel op in Aardenburg voor O.-L.-Vrouw.
649
In Brugge werd een houten kerk met een strooien dak gebouwd op de plaats van het voormalige Romeinse Brugge.
678
Uit de "Vita Eligii" vernemen wij dat Sint-Eligius het christelijk geloof, die omstreeks 678 werd geschreven door Sint-Audoenus, verkondigde in de municipio Flandrensi
678
In 678 komt een schip in de Brugse haven met aan boord de Engelse monnik Ilfired. Kort daarop voegt de Ierse monnik Willibrord, die in Grevelingen was geland, zich bij hem.
690
Op het Zeeuws eiland Wulpen predikt de Ierse monnik Willibrord omstreeks 690 het evangelie. Vanuit Walcheren zet hij daarna zijn voorgenomen reis naar Rome verder.
695
Sint-Wllibrordus komt in 695 van uit Engeland naar onze streken. Volgens een legende zou hij met 12 gezellen landen op het eiland Wulpen.
695
Sint-Wllibrordus komt in 695 van uit Engeland naar onze streken. Volgens een legende zou hij met 12 gezellen landen op het eiland Wulpen.
695-711
Koning Childebrecht schenkt verschillende schapenweiden aan de St.-Pietersabdij van Gent. Die weiden liggen in de parochies Houtave, Vlissegem, Nieuwmunster, Zuienkerke, St.-Jans-op-de Dijk, Uitkerke, Ramskapelle, Dudzele en St.-Pieters-op-de Dijk. Enkele weiden worden in leen gegeven (te Uitkerke en de Heernesse in het grensgebied Dudzele-Oostkerke). Er worden ook twee schenkingen vermeld in de omgeving van Aardenbrug.
ca. 700
Einde van overstromingsperiode die de Duinkerke II-transgressie wordt genoemd. Frankische boeren laten hun schapen de zoute flora afgrazen. Een grote geul (de latere Zinkval) tussen Brugge en de zee blijft open.
ca. 700
Einde van overstromingsperiode die de Duinkerke II-transgressie wordt genoemd. Frankische boeren laten hun schapen de zoute flora afgrazen. Een grote geul (de latere Zinkval) tussen Brugge en de zee blijft open.
700
In 700 treft de geloofsprediker Sint-Sismarus vierhonderd krijgers met ruwe zeden aan in Oostburg.
ca. 700
De Duinkerke II-transgressie is nog voor het jaar 700 afgelopen. De schorreflora is gevorderd tot een lijn, even ten noorden van de latere dorpen Klemskerke, Uitkerke en Ramskapelle (ca. 11 km ten noorden van Brugge). In de strandvlakte blijven nog enkele kreekaders (Vertinge en Beukemare).
ca. 700
De kustvlakte geraakt verder begroeit. Uitbreiding van schapenwegels, vluchtheuvels (bv. terp Kathem in Dudzele), schapenbruggen. Uiteindelijk komt er ook bewoning.
707
In het begin van de 8ste eeuw is Brugge reeds een bestuurlijk knooppunt, met weinig belang op commercieel gebied.
707
In 707 is Aardenburg de hoofdplaats van de pagus Rodana, een gouw genoemd naar de rivier die het stadje bevloeit. De Romeinse resten zijn volledig verloren, met uitzondering van het rechthoekig grondplan dat ontegensprekelijk Romeinse bewoning verraadt.
707
De Sint-Pietersabdij uit Gent verwerft in 707 twaalf schorrenweiden in de pagus Rodanensis (omgeving van Aardenburg). Dat is de vroegste vermelding van Rodenburg (vanaf 1251 Aardenburg).
707
De Sint-Pietersabdij uit Gent verwerft in 707 twaalf schorrenweiden in de pagus Rodanensis (omgeving van Aardenburg). Dat is de vroegste vermelding van Rodenburg (vanaf 1251 Aardenburg).
707
De Sint-Pietersabdij uit Gent verwerft in 707 twaalf schorrenweiden in de pagus Rodanensis (omgeving van Aardenburg). Dat is de vroegste vermelding van Rodenburg (vanaf 1251 Aardenburg).
732
Verbod van paus Gregorius III op het eten van paardenvlees.
737
Vroegste vermelding van een schorre onder de benaming "Grifningas", een schapenweide waarop omstreeks 1210 de Greveningepolder zal worden aangelegd. De Sint-Pietersabdij van Gent krijgt die schorreweide als gift: 'Ambrico schonk, voor het onderhoud van de broeders ... in het distrikt Aardenburg, op de plaats genoemd Greveninge (Grinfingas) een weide die in de zomer 30 schapenkan voeden, en een lijfeigene genoemd Berthlende'.
776
De vroegste schrifteljke getuigenis van landbouwactiviteit in Zeeland in de vroege middeleeuwen is een schenkingsakte uit 776, waarin sprake is van een hofstede ergens 'tussen de Schelde, de Zonnemere en Gusaha'. Daarbij worden nog vermeld : een kerk, die bij de hofstede ligt; een huis dat er staat ; het land dat tot de hofstede behoort; een knecht met zijn vrouw en zoon; zeventien kookketen om zout te maken(op Schouwen of in Oost Zeeuwsch-Vlaanderen).
791
De hofstede 'Locwirde' tussen Aardenburg en Oostburg wordt in 791 overgemaakt aan de Sint-Pietersabdij uit Gent.
791
De hofstede 'Locwirde' tussen Aardenburg en Oostburg wordt in 791 overgemaakt aan de Sint-Pietersabdij uit Gent.
794
De Sint-Pietersabdij van Gent komt in 794 in het bezit van een schorrenweide in 'Combingascura' dat later Commerswerve wordt genoemd.
794
De Sint-Pietersabdij van Gent komt in 794 in het bezit van een schorrenweide in 'Combingascura' dat later Commerswerve wordt genoemd.
9de-10de eeuw
Archeologen vonden in de omgeving van de Herdersbrug (Dudzele) een bewoningssite uit de 9de-10de eeuw.
800
De Sint-Baafsabdij (Gent) geeft schorreweiden in leen in Zeeland waarbij de leenmannen jaarlijks een aantal wollen mantels moeten leveren. De oppervlakte wordt uitgedrukt in het aantal schapen dat op het gebied kan leven.
802
Het Sincfal is een zeeinham die volgens het in 802 gecodificeerde recht van de Friezen (Lex Frinisonem) de zuidelijke grens vormt van het gebied waar het Friese recht werd toegepast (met inbegrip van het eiland Walcheren).
811
Karel de Grote komt in 811 naar Gent om de verdedigingswerken tegen de Noormannen te inspecteren.
811
Karel de Grote komt in 811 naar Gent om de verdedigingswerken tegen de Noormannen te inspecteren.
820
Bij hun verovering van continentaal Europa laten de Noormannen zich het eerst opmerken voor de Hollandse kust (819) en een jaar later voor de Vlaamse kust(820).
838
Op tweede kerstmis van 838 woedt een stormvloed over de kusten van de Lage Landen. De golven van de zee dringen kilometers diep het land binnen, de rivieren treden buiten hun oevers, bossen worden ontworteld, grote en kleine gebouwen worden weggeblazen, een groot aantal inwoners van de kustvlakte worden meegesleurd in de vernieling.
838
In 838 wordt de haven van Brugge bezocht door Ierse monniken als tussenlanding op weg naar de heidense gebieden in het Noorden van Frankrijk.
838
Rond 838 vertrekken zendelingen van uit het klooster van Torhout (opgericht in 834) naar de Scandinavisch landen om daar Anskar, de bisschop van Bremen-Hamburg, in zijn bekeringswerk bij te staan.
838
Op tweede kerstmis van 838 woedt een stormvloed over de kusten van de Lage Landen. De golven van de zee dringen kilometers diep het land binnen, de rivieren treden buiten hun oevers, bossen worden ontworteld, grote en kleine gebouwen worden weggeblazen, een groot aantal inwoners van de kustvlakte worden meegesleurd in de vernieling.
851
De Noormannen slagen er niet om de stad Brugge, die door Graaf Boudewijn met de Ijzeren Arm wordt verdedigd, binnen te dringen.
864
Boudewijn met de Ijzeren Arm verslaat de Noormannen
875 e.v.
In het laatste kwart van de 9de eeuw worden langs de Vlaamse en Zeeuwse kust walringburgten opgericht om zich te verdedigen tegen de Noormannen. Zulke burcht zou aan de oorsprong liggen van Oostburg.
875
Op het eind van de negende eeuw (875-900) worden in Zeeland vijf 'ringwalburgen' gebouwd tegen het geweld van de Vikingen: Oostburg, Oost-Souburg, Middelburg, Domburg en Burgh.
879
In juli 879 komt een groot Vikingleger in de Vlaamse kuststreek waar ze grote verwoestingen aanrichten. Zij vernielen o.a. een kapel bij Aardenburg.
879
Brugge is in 879 al een verschanste nederzetting want de St.-Baafsabdijk brengt daar haar kostbaarheden in veiligheid wanneer de Noormannen de Scheldestreek binnenvallen.
879
In juli 879 komt een groot Vikingleger in de Vlaamse kuststreek waar ze grote verwoestingen aanrichten. Zij vernielen o.a. een kapel bij Aardenburg.
879
In juli 879 komt een groot Vikingleger in de Vlaamse kuststreek waar ze grote verwoestingen aanrichten. Zij vernielen o.a. een kapel bij Aardenburg.
879-885
Graaf Boudewijn II (879-918) houdt stand tegen de grote Noormanneninvasie (879-885) door zich te verschansen in het versterkte Brugge.
HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.