headerbg bl

Tijdslijn

Datum / JaartalGebeurtenis
1229
Graaf Ferrand van Portugal en gravin Johanna van Constantinopel schenken 111 bunders woest land aan de abdij van Ter Doest (Lissewege). Het gebied ligt in de moeren ten noorden van Rodenburg (Aardenburg), ten westen van het goed van Dirk van Heile en ten oosten aan de weg van de monniken.
1229
De bisschop van Lunden (Zweden) stuurt van uit de haven van Rippen zijn jaarlijkse tienden naar Rome via de abdij Ter Doest (Lissewege).
1229
Gerolf van Kalvekete schenkt gronden, gelegen tussen het dorp en de abdij, aan de abdij Ter Doest (Lissewege).
1230
Indijking van de Bukuspolder.
1230
De kapel in Westkapelle wordt door de bisschop van Doornik tot parochiekerk verheven.
1230
Lambekinus en Johannes, beiden uit Monnikerede, helpen met hun koggen 'La Blomme' en 'Welifare' Engelse troepen overzetten naar Frankrijk. Als beloning krijgen ze de toelating om in Engeland handel te drijven.
Ca. 1230
Ca. 1230 wordt begonnen met de bouw van de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Lissewege.
1230
Willem van Tielt treedt af als abt van de abdij van Ter Doest (Lissewege) en wordt opgevolgd door Christiaan van Ieper die de 8ste abt wordt.
1230
De abdij van Ter Doest (Lissewege) krijgt de volgende schenking van Arnulf Platevoet : een gemet land gelegen bij de nieuwe kerk van Oostburg tussen 'Ysendurpe' en het kasteel van Vee, een kapel, een huis twee boomgaarden en twee schuren.
1230
De kasselrij Brugge wordt vanaf 1230 'Brugse Vrije' genoemd.
1231
Er ontstaat een geschil tussen de kerk van Clairvaux en de abdij Ter Doest (Lissewege) n.a.v. het verlies van de heerlijkheid Saaftinge. Ter Doest krijgt als vergoeding een vierde van alle gronden, zowel moeras als kleiland, nl. het deel grenzend aan de schuur van Groede.
1232
Opnieuw schenken graaf Ferrand van Portugal en gravin Johanna van Constantinopel diverse landerijen aan de abdij Ter Doest (Lissewege).
1233
Een handelaar uit Mude, een zekere Wilhelmus de Muda, koopt in 1233 grond in Kaprijke.
1233
Bij een geschil tussen de kerk van Cambron en de abdij Ter Doest (Lissewege) wordt een overeenkomst gemaakt waarbij Stoppeldijk aan Cambron wordt toegewezen en Groede aan Ter Doest.
1233
Abt Christiaan van Ieper verkoopt alle gronden in de buurt van Grevelingen en die eigendom zijn van de abdij Ter Doest (Lissewege), aan Clairmarais.
Ca. 1234
Brugge bouwt omstreeks 1234 een eerste houten sluis in Damme om het waterpeil tussen de Rei en het Zwin te regelen.
1234
Een geschil tussen Willem de Bast en de abdij Ter Doest (Lissewege) wordt beslecht na tussenkomst van Godfried, jonker van Kruingen. De Bast meent dat hij de rechten heeft op Morlodenesse en hij overvalt samen met enkele vrienden de lekebroeders die op Krabbedijke verblijven. De Bast wordt zwaar gewond en geeft toe dat hij geen rechten bezit.
1235
Vroegste vermelding van de parochie Westkapelle, die afgescheiden is van de parochie Oostkerke.
1235
Handelaren uit Aardenburg krijgen bij oorkonde van Adolf, graaf van Holstein, kortingen bij aankoop van tarwe, rogge, gerst en haver.
1235
Ca 1235 wordt Jacob van Maerlant geboren in het Brugse Vrije.
1236
In 1236 wordt de Speie in Damme gebouwd.
1236
In het 'Cartularium Dunensi' vernoemt men 'Arnulphus van Bucamara'. Beukemare is een hofstede en voormalig leengoed in het 39e begin van de Watering van Eyensluis (Lissewege).
1237
Willem van Tielt wordt opnieuw abt van de abdij van Ter Doest (Lissewege)
1238
Graaf Thomas van Savoye geeft de vreemdelingen in Damme het voorrecht dat de klachten in Damme binnen de drie dagen zullen worden behandeld.
1238
In 1238 wordt Damme door wallen omgeven en werpt men bolwerken op. De stad is voorzien van zeven poorten
1238
In 1238 wordt Damme door wallen omgeven en werpt men bolwerken op. De stad is voorzien van zeven poorten
1239
Hendrik I van Craeywye volgt Wilem van Tielt op als 10de abt van Ter Doest (Lissewege).
ca. 1240
Indijking van de Hoge Polder (met in de noordoosthoek de Papenpolder) waar later de hoeve de Kleine Keuvel wordt gebouwd (Knokke).
ca. 1240
Indijking van de Hoge Polder (met in de noordoosthoek de Papenpolder) waar later de hoeve de Kleine Keuvel wordt gebouwd (Knokke).
1240
Damme krijgt in 1240 de toelating van gravin Johanna van Constantinopel om een grote halle te bouwen.
1240
Oudste document dat uitdrukkelijk verklaart dat de kerk van Dudzele onder het patronaat van Sint-Donaas (en niet van O.L.Vrouw) staat.
1240
Ca. 1240 leent de graaf het tienderecht in de parochie Uitkerke uit aan de familie van Bethune.
1240
Een charter van 1240 bewijst dat Boudewijn I van Dudzele een deel van de tienden in leen heeft.
1240
Boudewijn, de zoon van heer Lambert van Lissewege trouwt met Heila, de dochter van Gerard van de Walle.
1240
Ridder Godefrood, heer van Kruiningen bevestigt de schenking van 142 gemete grond aan de abdij Ter Doest (Lissewege).
1240
Thomas van Savoy, graaf van Vlaanderen, schenkt een bunder woest land in de parochie Rodenburg (Aardenburg) aan de abdij Ter Doest (Lissewege).
1241
In Damme begint men een nieuw stadhuis te bouwen (oude was in brand van 1213 gebleven)
1241
Een charter hervormt de stedelijke instellingen van Damme waardoor o.a. de schepenen telkens voor een jaar worden verkozen.
1241
Damme verkrijgt het stapelrecht voor een aantal goederen.
1241
In Damme wordt in 1241 een grote 'halle' opgericht.
1241
Het schependom van Mude wordt in 1241 ingericht met Brugge als voorbeeld (2de keure).
1241
Vanaf 1241 worden de schepenen van Damme jaarlijks herkozen.
1241
In Mude wordt wekelijks markt gehouden.
1241
In 1241 krijgt Mude stadsrechten van Johanna van Constantinopel en Thomas van Savoie : rechten op vishandel, pek, een jaarmarkt en het waterbaljuwschap.
1241
In 1241 krijgt Mude stadsrechten van Johanna van Constantinopel en Thomas van Savoie : rechten op vishandel, pek, een jaarmarkt en het waterbaljuwschap.
1242
De parochie Sint-Anna-ter-Muiden krijgt stadsrechten van de Graaf van Vlaanderen.
1242
De parochie Sint-Anna-ter-Muiden krijgt stadsrechten van de Graaf van Vlaanderen.
1242
Walter van Marvis, bisschop van Doornik, reist in het noorden van Vlaanderen om de grenzen van sommige parochies vast te leggen en nieuwe parochies op te richten.
1242
Een stormvloed in 1242 zet niet alleen een groot gedeelte van de Vier Ambachten onder water maar verzwelgt ook het eiland Coezand. Ook in de Zwinstreek lijdt men veel schade.
1242
De parochie Sint-Anna-ter-Muiden krijgt stadsrechten van de Graaf van Vlaanderen.
HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright ¬© 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.