headerbg bl

Tijdslijn

Datum / JaartalGebeurtenis
1060
De monniken van Lobbes komen op hun relikwietocht in Lissewege waar een mirakel gebeurt met de relieken van Sint-Ursmarus.
1066
Uit een document van 1066 blijkt dat Vlaamse wijnhandelaars aanwezig zijn op de wijnmarkt van Soissons.
1067
Voor zij ten strijde trekken tegen de zoon van de Vlaamse graaf gaan de Zeeuwen eerst op bedevaart naar de relieken van Sint-Wilibrordus in Westkapelle (Ned.).
1067
Voor zij ten strijde trekken tegen de zoon van de Vlaamse graaf gaan de Zeeuwen eerst op bedevaart naar de relieken van Sint-Wilibrordus in Westkapelle (Ned.).
ca. 1070
Aanleg van de Evendijk B (Evendijk, Zomerdijk, Kalveketedijk, Brolozendijk, Krinkeldijk) vanuit de Oostdijk, waardoor o.a. de Vardenaarspolder wordt ingedijkt.
ca. 1070
Aanleg van de Evendijk B (Evendijk, Zomerdijk, Kalveketedijk, Brolozendijk, Krinkeldijk) vanuit de Oostdijk, waardoor o.a. de Vardenaarspolder wordt ingedijkt.
1070
Indijking van de Volkaertspolder.
1070
In teksten uit Koblenz van voor 1070 worden een aantal Vlaamse kooplieden die aan de Rijn bedrijvig zijn, genoemd. Zij worden aangeduid als 'homines de regno Balduini'.
1070
In het aangroeiende dorp Dudzele bouwt de Heer van Dudzele een kapel die ca 1070 wordt verheven tot parochiekerk. De aangrenzende parochies Lissewege en Oostkerke zijn omstreeks het genoemde jaar al gesticht.
1070
In het aangroeiende dorp Dudzele bouwt de Heer van Dudzele een kapel die ca 1070 wordt verheven tot parochiekerk. De aangrenzende parochies Lissewege en Oostkerke zijn omstreeks het genoemde jaar al gesticht.
ca. 1075
Ontstaan van de parochie Lissewege.
1079
Uit de 'Translatio Sanctae Lewinnae' blijkt duidelijk dat Uitkerke en Lissewege voor 1079 bestaan als parochies. Alhoewel dat niet blijkt uit de tekst moet ook de aanpalende parochie Dudzele al gesticht zijn.
ca. 1080
Na de bouw van de Evendijk B (Evendijk, Zomerdijk, Kalveketedijk, Brolozendijk, Krinkeldijk)ontstaan in de Oost-Watering vier parochies : Uitkerke, Lissewege, Dudzele en Oostkerke. Deze parochies vormen elk een eigen ambacht.
ca. 1080
Na de bouw van de Evendijk B (Evendijk, Zomerdijk, Kalveketedijk, Brolozendijk, Krinkeldijk)ontstaan in de Oost-Watering vier parochies : Uitkerke, Lissewege, Dudzele en Oostkerke. Deze parochies vormen elk een eigen ambacht.
1086
Springvloed die ook veel schade aanricht aan het Zwin en de nabijgelegen nederzettingen. Door de grote schade wordt de ontwikkeling van een maritem en handelscomplex merkelijk vertraagde.
1089
In een oorkonde van 1089 worden Oostkerke, Uitkerke en St.-Kruis parochies genoemd. Lissewege en Dudzele worden zonder de bepaling 'parochie' vermeld.
1089
In een oorkonde van 1089 worden Oostkerke, Uitkerke en St.-Kruis parochies genoemd. Lissewege en Dudzele worden zonder de bepaling 'parochie' vermeld.
1089
Vroegste vermelding van Oostkerke.
1089
Brugge heeft reeds voor 1089 een stenen omwalling van 3,5 km.
1089
Er is al sprake van Oostkerke en van Michem.
1089
In een oorkonde van 1089 worden Oostkerke, Uitkerke en St.-Kruis parochies genoemd. Lissewege en Dudzele worden zonder de bepaling 'parochie' vermeld.
1089
In de nieuwe polder, ontaan door de in ca. 1040-1050 gebouwde Evendijk B (Evendijk, Zomerdijk, Kalveketedijk, Brolozendijk, Krinkeldijk), zijn de parochies Lissewege, Oostkerke en Dudzele enkele jaren voor 1089 gesticht. Dudzele veschijnt in de 'Translatio Lewinnae' onder de naam 'Dodesela'. Deze parochie en de omgeving liggen in een heerlijkheid, waarvan het centrum 500 m ten westen van de woonterp is gevestigd. Het bedoelde leenhof ontleent zijn naam aan het dorp Dudzele, en wordt het Hof van Dudzele genoemd.
1089
De naam Lissewege komt voor in een akte van Robrecht, markies van Vlaanderen.
1090
Gerembald van Lissewege richt een kapel op met een miraculeus beeld van Maria.
1099
Springvloed die ook veel schade aanricht aan het Zwin en zijn nederzettingen hetgeen de ontwikkeling van t maritem ? en handelscomplex merkelijk vertraagde. Er was een enorme storm in het kanaal waarbij tal van schepen die de verbinding tussen westelijk en noordelijk Europa (het Zwin) verzekerden, verloren gingen.
ca. 1100
Aanleg van de afwateringsweg Ronsaertader-Kwintinsluis.
ca. 1100
Aanleg van de Grevelingendijk en de Grevelingenpolder.
ca. 1100
Bouw van dijkenstelsel bestaande uit Evendijk, Kalveketedijk, Oostdijk en Krinkeldijk.
ca. 1100
Enkele jaren na het ontstaan van de parochies Oostkerke en Moerkerke schenkt de Graaf het tienderecht van die parochies aan de Sint-Kwintensabdij (Vermandois).
ca. 1100
Het Oud Zwin vervangt de vroegere Scheure.
11de-12de eeuw
Ten oosten van Damme, ten noorden van de Lieve, is een walgracht uit de 14de eeuw blootgelegd en ook sporen van een oud parceleringspatroon van voor de overstromingen uit de 11de-12de eeuw.
1100
In Lissewege is Dodoen in 1100 amman.
1104
Hamburgse vissers verkrijgen privileges van de vissersnederzetting Damme.
1104
Damme zou al in 1104 voorrechten hebben gegeven aan de kooplieden van Hamburg.
1106
Eerste vermelding van de cistercienzerabdij Ter Doest.
1106
Kloosterstichting van Ter Doest als Benedictijnerprorij afhankelijk van de abdij van Saint-Riquier (Ponthieu).
1106
Tussen Dudzele en Lissewege ligt voor 1000 een nedezeting waarvan de naam in 1106 verschijnt: Ter Does. Die hoeve met de omringende landerijen komt in het bezit van Cistercienzers, die daar een abdij stichten. Die abdij staat net buiten de grens van Dudzele, in de parochie Lissewege, maar bezit ook in Dudzele tientallen gemeten grond.
1106
Op initiatief van Lambert, heer van Lissewege, richt bisschop Baldric van Noyon-Doornik de abdij van Ter Doest op en hij geeft het patronaatschap van de abdij aan Anschert, abt van Sint-Rijkers-in-Ponthieu (Saint-Riquir).
1106
Vermelding van Godescalc, de de oudst gekende pastoor van Lissewege
1108
De Bisschop van Doornik geeft aan het kapittel van Sint-Donaas de toelating om de kerk van Dudzele definitief in bezit te houden. Hierbij ontvangt het kapittel ook een deel van de tienden die oorspronkelijk behoorden aan de abdij van Corbie.
1110
Baldrik, bisschop van Doornik, bevestigt in 1110 de bezittingen van de Sint-Kwintensabdij in Vlaanderen, o.a. het altaar van Oostkerke met de kerk en vier kapellen. De eerste kapel op het eiland Wulpen de tweede te Lapscheure, de derde te Murkerke (Moerkerke), de vierde te Was (Westkapelle).
1110
Baldrik, bisschop van Doornik, bevestigt in 1110 de bezittingen van de Sint-Kwintensabdij in Vlaanderen, o.a. het altaar van Oostkerke met de kerk en vier kapellen. De eerste kapel op het eiland Wulpen de tweede te Lapscheure, de derde te Murkerke (Moerkerke), de vierde te Was (Westkapelle).
1110
Baldrik, bisschop van Doornik, bevestigt in 1110 de bezittingen van de Sint-Kwintensabdij in Vlaanderen, o.a. het altaar van Oostkerke met de kerk en vier kapellen. De eerste kapel op het eiland Wulpen de tweede te Lapscheure, de derde te Murkerke (Moerkerke), de vierde te Was (Westkapelle).
1110
In Westkapelle staat een kapel.
1110
Baldrik, bisschop van Doornik, bevestigt in 1110 de bezittingen van de Sint-Kwintensabdij in Vlaanderen, o.a. het altaar van Oostkerke met de kerk en vier kapellen. De eerste kapel op het eiland Wulpen de tweede te Lapscheure, de derde te Murkerke (Moerkerke), de vierde te Was (Westkapelle).
1110
Baldrik, bisschop van Doornik, bevestigt in 1110 de bezittingen van de Sint-Kwintensabdij in Vlaanderen, o.a. het altaar van Oostkerke met de kerk en vier kapellen. De eerste kapel op het eiland Wulpen de tweede te Lapscheure, de derde te Murkerke (Moerkerke), de vierde te Was (Westkapelle).
1110
Baldrik, bisschop van Doornik, bevestigt in 1110 de bezittingen van de Sint-Kwintensabdij in Vlaanderen, o.a. het altaar van Oostkerke met de kerk en vier kapellen. De eerste kapel op het eiland Wulpen de tweede te Lapscheure, de derde te Murkerke (Moerkerke), de vierde te Was (Westkapelle).
1111
Cadzand wordt vanaf 1111 / 1115 vernoemd als het eiland 'Cadesand'. De dijken worden als vroegste offensieve dijken van West-Europa gezien.
1111
Hugo de Dudesele heeft de heerlijkheid Dudzele in leen van 1111 tot 1115
1111
Cadzand wordt vanaf 1111 / 1115 vernoemd als het eiland 'Cadesand'. De dijken worden als vroegste offensieve dijken van West-Europa gezien.
HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.