headerbg bl

Partners

Samenwerken is belangrijk: informatie delen, kennis uitwisselen, projecten realiseren... In de Zwin- en kuststreek werken we continue met verschillende partners aan de realisatie van activiteiten, projecten en samenwerkingsmogelijkheden.

Met de heemkundige kringen uit de Zwinstreek - tot nu toe enkele deze op het Vlaamse grondgebied - zijn er voldoende mogelijkheden tot samenwerken. De afgelopen jaren zijn er enkele bijeenkomsten geweest om vormen van samenwerken te bespreken. Een concreet project is het digitaal doorzoekbaar maken van de oude jaargangen van de tijdschriften van de volgende heemkundige kringen: Cnocke is Hier, Heyst Leeft, Sint-Guthago en 't Zwin Rechteroever. Klik hier om in de databank publicaties heemkundige kringen te zoeken.

Onder de noemer Parels uit de Zwinregio komen sinds eind 2006 de vertegenwoordigers van de 16 musea en bezoekerscentra uit de Zwinstreek samen om concrete afspraken te maken omtrent samenwerken.

Onder impuls van de dienst Cultuur/Erfgoed van de provincie West-Vlaanderen werd in 2004 een project opgestart om de museal langs de Vlaamse kunst - van De Panne tot in Knokke-Heist - te bundelen onder een dak als Kustmusea. Dit project is inmiddels stopgezet en vervangen door een nieuw Europees samenwerkingsproject met een grotere geografische uitstraling (zie Europese projecten).

De gemeente Knokke-Heist maakt deel uit van de Intergemeentelijke Dienst Archeologie Brugge en Ommeland, kortweg Raakvlak genoemd.

Nieuwe initiatieven met een grotere impact ontstaan door middel van Europese Projecten. In het verleden was er ondermeer 'Boegbeelden', ter ondersteuning van initiatieven met een maritieme inslag. Voor de periode 2007-2013 wordt in de Zwinstreek gewerkt aan de volgende initiatieven: HMS² (over maritiem erfgoed in Zeeland, West-Vlaanderen, Nord-Pas de Calais en zuid- en zuidoost-Engeland), REECZ (over natuur, landschap en erfgoed en de educatief-toeristische ontsluiting van het Zwingebied) en SSL-II (over de valorisatie van de historische Staat-Spaanse Linies die zich uitstrekken van Knokke-Heist tot in Antwerpen, langs de huidige grens tussen Vlaanderen en Nederland).

Afdrukken E-mailadres

HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.