879

Brugge is in 879 al een verschanste nederzetting want de St.-Baafsabdijk brengt daar haar kostbaarheden in veiligheid wanneer de Noormannen de Scheldestreek binnenvallen.

Maurits Coornaert

Dudzele en Sint-Lenaart : de geschiedenis, de topografie en de toponymie van Dudzele tot omstreeks 1914, met een studie over de Sint-Lenaartommegang
Dudzele : De vrienden van het ambacht Dudzele, 1985. - 640 p. : ill
22

Afdrukken E-mailadres