802

Het Sincfal is een zeeinham die volgens het in 802 gecodificeerde recht van de Friezen (Lex Frinisonem) de zuidelijke grens vormt van het gebied waar het Friese recht werd toegepast (met inbegrip van het eiland Walcheren).

Julien van Belle

Het bizarre verhaal van een gouden doodskist. - Dl. 1
Maldegem : Van Hoestenberghe, 1999-2004
7

Afdrukken E-mailadres