776

De vroegste schrifteljke getuigenis van landbouwactiviteit in Zeeland in de vroege middeleeuwen is een schenkingsakte uit 776, waarin sprake is van een hofstede ergens 'tussen de Schelde, de Zonnemere en Gusaha'. Daarbij worden nog vermeld : een kerk, die bij de hofstede ligt; een huis dat er staat ; het land dat tot de hofstede behoort; een knecht met zijn vrouw en zoon; zeventien kookketen om zout te maken(op Schouwen of in Oost Zeeuwsch-Vlaanderen).

Jan J.B. Kuipers

Zeeuwen tegen het water : sporen van de waterstaatsgeschiedenis in Zeeland
[S.l.] : [s.n.], 1996. - 105 p. : ill.
9

Afdrukken E-mailadres