1316

In de abdij Ter Doest (Lissewege) is er overleg met de abten van Clairveaux, ter Duinen, Villers, Aulne, Baudelo en Grandpre over de financiele problemen van de abdij die ondermeer worden veroorzaakt door het verloren gaan van verschillende bezittingen in Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen als gevolg van verschillende dijkbreuken.

Johan Ballegeer

Kroniek van Lissewege of Teloorgang van een agrarisch dorp
Oostkerke : Geschied- en Heemkundige Kring Sint-Guthago, 2005. - 163 p.
27

Afdrukken E-mailadres