1309

Opmaak van het Transport van Vlaanderen. De verdeling van de belasting tussen de Zwinstadjes is als volgt: Sluis 1808 deniers parisis; Damme 104 deniers parisis, Monnikerede 10 deniers parisis; Hoeke 8 deniers parisis; Mude 6 deniers parisis

Julien Opdedrinck

Geschiedkundige snipperingen uit Houcke's verleden en heden
Brugge : van Cappel-Missiaen, s.a - 70 p.
13

Afdrukken E-mailadres