695-711

Koning Childebrecht schenkt verschillende schapenweiden aan de St.-Pietersabdij van Gent. Die weiden liggen in de parochies Houtave, Vlissegem, Nieuwmunster, Zuienkerke, St.-Jans-op-de Dijk, Uitkerke, Ramskapelle, Dudzele en St.-Pieters-op-de Dijk. Enkele weiden worden in leen gegeven (te Uitkerke en de Heernesse in het grensgebied Dudzele-Oostkerke). Er worden ook twee schenkingen vermeld in de omgeving van Aardenbrug.

Maurits Coornaert

Dudzele en Sint-Lenaart : de geschiedenis, de topografie en de toponymie van Dudzele tot omstreeks 1914, met een studie over de Sint-Lenaartommegang
Dudzele : De vrienden van het ambacht Dudzele, 1985. - 640 p. : ill
20

Afdrukken E-mailadres