678

Uit de "Vita Eligii" vernemen wij dat Sint-Eligius het christelijk geloof, die omstreeks 678 werd geschreven door Sint-Audoenus, verkondigde in de municipio Flandrensi

Julien van Belle

Het bizarre verhaal van een gouden doodskist. - Dl. 1
Maldegem : Van Hoestenberghe, 1999-2004
53

Afdrukken E-mailadres