500

De noordwestelijke monding van de Reie slibt dicht. De noordoostelijke geul vormt voortaan de voornaamste monding. De bedoelde benedenloop van de Reie heet Scheure of Zwin en mondt in de Zinkval uit.

Maurits Coornaert

Dudzele en Sint-Lenaart : de geschiedenis, de topografie en de toponymie van Dudzele tot omstreeks 1914, met een studie over de Sint-Lenaartommegang
Dudzele : De vrienden van het ambacht Dudzele, 1985. - 640 p. : ill
19

Afdrukken E-mailadres