1040

Ca. 1040-1050 sticht Graaf Boudewijn V de heerlijkheden Oostkerke, Dudzele en Lissewege. Het tienderecht van de heerlijkheid Dudzele schenkt hij aan de abdij van Corbie.

Maurits Coornaert

Dudzele en Sint-Lenaart : de geschiedenis, de topografie en de toponymie van Dudzele tot omstreeks 1914, met een studie over de Sint-Lenaartommegang
Dudzele : De vrienden van het ambacht Dudzele, 1985. - 640 p. : ill
298

Afdrukken E-mailadres