1025

In het tweede kwart van de 11de eeuw vordert de landwinning in verscheidene sektoren. Bij het noordeinde van de Gentele wint men de aanwassen van Scharphout door middel van twee dijken, die later de West- en Oostdijk van Blankenberge zullen heten.

Maurits Coornaert

Dudzele en Sint-Lenaart : de geschiedenis, de topografie en de toponymie van Dudzele tot omstreeks 1914, met een studie over de Sint-Lenaartommegang
Dudzele : De vrienden van het ambacht Dudzele, 1985. - 640 p. : ill
29

Afdrukken E-mailadres