988

Vroegste vermelding (988)van Vlissegem als eerste parochie in de polder tussen de Gentele en de Zidelinge.

Maurits Coornaert

Dudzele en Sint-Lenaart : de geschiedenis, de topografie en de toponymie van Dudzele tot omstreeks 1914, met een studie over de Sint-Lenaartommegang
Dudzele : De vrienden van het ambacht Dudzele, 1985. - 640 p. : ill
26

Afdrukken E-mailadres