31 juli 961

Een oorkonde meldt dat graaf Arnulf (918-195) op 31 juli 961 in de St.-Donaakserk (Brugge) een kapittel van twaalf kanunniken sticht met een proost aan het hoofd. Het kapittel wordt begiftigd met een groot aantal schenkingen in verschillende parochies. De akte zou wel een vervalsing kunnen zijn.

Maurits Coornaert

Dudzele en Sint-Lenaart : de geschiedenis, de topografie en de toponymie van Dudzele tot omstreeks 1914, met een studie over de Sint-Lenaartommegang
Dudzele : De vrienden van het ambacht Dudzele, 1985. - 640 p. : ill
22

Afdrukken E-mailadres