960

De eerste polder ten oosten van Brugge is waarschijnlijk omstreeks 960 gewonnen. De dijk bestaat uit de Polderweg te St.-Kruis en de Branddijk die naar de Hoorn te Moerkerke loopt. De hier ontstane polder omvat het Broek en een deel van het latere Moerkerke. Het betekent een aanwinst voor de O.-L.-Vrouwparochie en Sijsele.

Maurits Coornaert

Dudzele en Sint-Lenaart : de geschiedenis, de topografie en de toponymie van Dudzele tot omstreeks 1914, met een studie over de Sint-Lenaartommegang
Dudzele : De vrienden van het ambacht Dudzele, 1985. - 640 p. : ill
27

Afdrukken E-mailadres