879-885

Graaf Boudewijn II (879-918) houdt stand tegen de grote Noormanneninvasie (879-885) door zich te verschansen in het versterkte Brugge.

Maurits Coornaert

Dudzele en Sint-Lenaart : de geschiedenis, de topografie en de toponymie van Dudzele tot omstreeks 1914, met een studie over de Sint-Lenaartommegang
Dudzele : De vrienden van het ambacht Dudzele, 1985. - 640 p. : ill
22

Afdrukken E-mailadres