Heemkundige kringen

De Zwinstreek heeft een rijke geschiedenis die van een zeer brede belangstelling geniet. De streek telt een aantal bloeiende heem- en geschiedkundige verenigingen die elk hun eigen invalshoek en werkgebied hebben:

De Geschied- en Heemkundige Kring Sint-Guthago bestudeert sedert 1959 de evolutie van de Zwinstreek met een bijzondere aandacht voor de historisch-geografische ontwikkeling van het gebied, de militaire en sociale geschiedenis van het Ancien Regime, ….

De verenigingen Cnocke is Hier en Heyst Leeft werden gesticht kort na de fusie van Knokke-Heist (1971). Hun aandacht gaat uit naar de meer recente geschiedenis van Knokke en van Heist.

Ook over 't Zwin Rechteroever, actief op het grondgebied van Damme, vindt u een pagina.

Op dit luik van de Sincfala-website vindt u een meer gedetailleerde presentatie van de drie genoemde verenigingen, samen met hun contactgegevens. Ook stellen de drie verenigingen hun publicaties ter beschikking.

Publicaties heemkundige kringen raadplegenDoor een zoekwoord in te geven, verkrijgt u een overzicht van alle tijdschriftartikels waarin dat woord voorkomt. Uit die lijst selecteert u dan het gewenste artikel. De laatste vijf jaargangen van de tijdschriften zijn niet in het bestand opgenomen. Indien u die afleveringen toch wilt bekijken, kunt u best lid worden van de vereniging of het tijdschrift raadplegen in een bibliotheek.

logo_sint-guthago_web_groot logo_cnocke-is-hier    
logo_heystleeft_web logo_tzwinrechteroever_web_groot    

 

 

 

 

 

Afdrukken