headerbg bl
HomeGeschiedenisHeemkundige kringenZoeken in publicatiesIn Memoriam Meester Raymond Vandenberghe

In Memoriam Meester Raymond Vandenberghe

In Memoriam Meester Raymond Vandenberghe

Een zwaar verlies heeft de Sint-Guthagokring getroffen. Te Damme overleed op 6 maart 1964 Meester Raymond.

Evenals Z.E.H. Maeyens zaliger, was hij één der acht waarmede, in 1959 onze Heemkundige Kring werd gesticht. Wij verliezen in Meester Vandenberghe een goed medewerker en een bevoegd raadgever.

Wie had zulks kunnen vermoeden op onze laatste Wandeling, toen hij niettegenstaande het slechte weder, ons vergezelde tot op Spermalie waar hij nog zoveel belangstelling toonde? En vol belangstelling voor zijn Damme en de gehele Zwinstreek is hij steeds geweest, zijn hele schone leven lang.

Samen met Meester Schutyser van Oostkerke, hielp hij mede de grondslag leggen van onze Kring, zelfs lang voor er sprake van was. Hij leidde de eerste Heemkundige handeling door de Kring ingericht: natuurlijk te Damme.

De historische stoeten waaraan hij medewerkte, waren altijd een succes, en dit niet alleen te Damme zelf. Hij was de ontwerper en ook de uitvoerder tot in de kleinste bijzonderheden van de schitterende Ommegang te Oostkerke ter gelegenheid van de ingebruikneming van de herbouwde kerk in 1954.

Mijn laatste gesprek met hem betrof die andere geschiedvorser van onze streek, Z.E.H. Jules Opdedrinck, met wie hij zeer bevriend was geweest. Hij betreurde - en niet heel ten onrechte - dat zijn vriend niet te Damme zijn laatste rustplaats had gevonden.

De dankbaarheid tegenover Meester Raymond en de herinnering aan hem, zullen onuitwisbaar voortleven in onze Kringfamilie.

Rene De Keyser
Voorzitter

In Memoriam Meester Raymond Vandenberghe

Rene De Keyser

Rond de Poldertorens
1964
02
065-065
Achiel Calus

Afdrukken E-mailadres

HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.