headerbg bl

Inhoudstafel en voorwoord - 1964-02

ROND DE POLDERTORENS
Handelingen van de Kring voor Heemkunde en Geschiedenis
Sint - Guthago

voor de vroegere Vierschaar van Dudzele met de Ambachten van Dudzele - Oostkerke  - Lissewege  en Moerkerke.

DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT  - Jaargang VI   Nr 2 - Juni 1964

Jaarabonnement 75 Fr  - Steunabonnement 100 Fr   - Losse nummers kunnen bekomen worden tegen 25 Fr.

Rene De Keyser, Dorpsstraat 26, Oostkerke                                Willy Theerens Dorpsstraat 46, Westkapelle - ( P.C.R. : 536.419 )

______________________________________________

INH0UD

 • Ofschoon Ge U met Veldgewas moet voeden...        Roger Crois   26.
 • Handtekeningen en Sibbetekens te Lissewege in de XVIIe Eeuw  Johan Ballegeer    32.
 • De Opgravingen te St-Anna-ter-Muiden     Baron R. de Meester    42.
 • Lisseweegse Mengelwaren uit de XIXe Eeuw         G. Vandepitte    47.
 • De Strubbe’s te Oostkerke                       M.V.P. Lapscheure       56.
 • Uit de eerste jaren van de Zeebaden te Knokke      Dr. J. De Smet 57.
 • Vital Pauwaert heeft voortgedaan (Knokke)            Br. Gaëtan    59.
 • Een Weekblad te Knokke 1906/1908                Dr. J. De Smet    61.
 • In Memoriam Meester Raymond Vandenberghe                            65.
 • De Heemkundige Wandeling op Moerkerke                                  66.
 • Korte Mededelingen                                                                 69.

Studies verschenen in “Rond de Poldertorens” of uittreksels daarvan, mogen niet gebruikt of aangehaald worden, zonder te verwijzen naar dit Tijdschrift en de Auteur’,

Inhoudstafel en voorwoord - 1964-02

Redactie

Rond de Poldertorens
1964
02
000-000
Achiel Calus
2016-01-08 09:33:52

Afdrukken E-mailadres

HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.