headerbg bl

Inhoudstafel en voorwoord - 1964-01

ROND   DE   POLDERTORENS
Handelingenvan de Kring voor Heemkunde en Geschiedenis
Sint - Guthago

Jaargang VI - Nr 1  - Maart 1964
Dit nummer samen met de Kaart van Oostkerke is te verkrijgen tegen 50 Fr.

__________________________________

INHOUD

Opdracht                                                                                  1.

Verantwoording                                                                        3.

De Gemeente Oostkerke                                    R. De Keyser      5.

Het Dorp en de Ommegang                                R. De Keyser      8.

De Amelinebrug                                                R. De Keyser    10.

Mikhem                                                          R. De Keyser      13.

Eienbroeke                                                      R. De Keyser    18.

De Kapel en de St-Antoniusdijk te Monnikerede  R. De Keyser    22.

De Ledenlijst van de Kring St-Guthago

De Boekenlijst van onze Biblioteek

De Inhoudstafel van de eerste vijf jaargangen van “Rond de Poldertorens”

Studies verschenen in “Rond de Poldertorens” of uittreksels daarvan, mogen niet gebruikt of aangehaald worden, zonder te verwijzen naar dit Tijdschrift en de auteur.

Inhoudstafel en voorwoord - 1964-01

Redactie

Rond de Poldertorens
1964
01
000-000
Achiel Calus
2016-01-05 09:45:47

Afdrukken E-mailadres

HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.