headerbg bl
HomeGeschiedenisHeemkundige kringenZoeken in publicatiesDe Bibliotheek van de Heemkundige Kring Sint-Guthago (1964)

De Bibliotheek van de Heemkundige Kring Sint-Guthago (1964)

DE BIBLIOTHEEK
van de Heemkundige Kring Sint-Guthago

2016 01 05 091155Het wordt hoge tijd dat wij al onze Lezers weer een lijst voorleggen van de werkjes die wij in de eerste vijf jaar van ons bestaan voor hen verzameld hebben; en die zij steeds kunnen lenen bij Mej. Margriet De Keyser of bij Eerw. Broeder Gaëtan.

Hier zijn we er mee en we maken van deze gelegenheid gebruik om onze Leden ons Ex Libris aan te bieden. Velen onder hen hadden ons dat gevraagd omdat meer dan 100 van hen niet beschikken over de 2e jaarg, van “Rond de Poldertorens” waarin wij dit Ex Libris hebben gepubliceerd. Uit dat nummer 4 van de 2e jaarg. schrijven we dan ook enkele zinnen over die de betekenis van deze tekening wilden illustreren.

Het Heem St-Guthago is het land tussen Zee en Zwin, het gebied van stranden en schorren, van dijken en overstromingen, van oude havens en nieuwe polders. De geschiedenis van onze grond, is de geschiedenis van onze Zee!

Hoe konden wij een beter symbool vinden dan de MEERMIN die honderden jaren de vertellingen heeft gesierd van onze schippers en zeemaats. Het zeemeerminneke waarover mijn moeder vertelde toen ik een kleine bengel was, die alles wilde weten over dit wonderbare wezentje “halfvlees-halfvis”. Tussen de koele haren van golvend zeewier en de kille visstaart met de pronkvis (als je ze pakken wil, gletst ze uit je handen, zei moeder) draagt zij sierlijk haar eeuwig jonge lokkend lijfje. De Meerman wijst de winden op onze molens, en de hele familie van zeewieven en zeeridders versieren de fraaie “blauwe” steentjes in onze Vlaamse haarden. Ja, het Zeemeerminneke hoort thuis in het Heem Sint-Guthago!

Is de gedachte zo oud als de Noordzee, de uitvoering is nieuw en fris, en de lijn ervan “modern”. Zeer gepast bracht de tekenaar het bekoorlijke beeldje binnen in de spiegel (de waterspiegel) van de Meermin zelf. De ovale psychee zit in een raampje van zwaarder smeedwerk, geïnspireerd door het herkenningsteken van de Kringen voor Heemkunde, dat tussen de woorden wordt herhaald. “Ex Libris” staat onopvallend in de randversiering, waardoor het onderste logisch steviger wordt.

In kunstig sierschrift de naam van de eigenaars: St-Guthago, Oostkerke; en in een daarmede harmoniserende drukletter, ons dubbel doel: heemkunde en geschiedenis, gesymboliseerd in de visjes die wij peuren uit de milde wateren van het verleden en uit de levende bronnen van de folklore.

__________________________________________

DE BOEKENLIJST

Als ic can en Setola Albert: Torenland (kunstalbum)
Ameryckx J.: De ontstaansgeschiedenis van de Zeepolders
Ameryckx J.: Ontstaan en Evolutie van het Zwin
Arnould, Dhondt, Vercauteren: De plaatselijke Geschiedschrijving
Auguin Edgard: Plages Belges: 1 Les Pêcheurs flamands
Auguin Edgard: Plages Belges: 3 D’Ostende à Bianckenberghe
Auguin Edgard: Plages Belges: 4 De Heyst à la Frontière hollandaise
Balau Sylvain: La Belgique sous l’Empire et la défaite de Waterloo   tomes 1 et 2.
Ballegeer Johan: Bij ons gebeurd (handboek voor geschiedenis L.O.)
Bartoleyns E.: La Côte belge
Belonje M. J.,: Stenen Charters
Bentivoglio Kronyke van de Nederlandsche Oorlogen. Delen 1,2,3. (80-jarige oorlog, uit Italiaans vert. 1794)
Blom L.S. 10 Eeuwen en meer Aardenburg
Blontrock J. Zeven magere Jaren (1940-1948)
Bogtman W.: Nederlandsche Glasschilders
Brill W.C.: Bronnen van de Geschiedenis der Nederlanden Rijmkroniek van Melis Stoke
Cafmeyer Magda: Male (geschiedkundige sprokkelingen)
Chastelain Jean-Didier: Vie et mort du pays du Zwin
De Ghellinck Vaernewyck: Seaux et Armoiries de la Flandre
De Jonghe Bernardus: Beroerten en Ketterije binnen Gend sedert 1566 (I)
De Kempenaere Ph.: Viaemsche Kronyk of Dagregister van al het gene gedenkweerdig voorgevallen is binnen de stad Gent van 15 Juiy 1566 tot 15 Juny 1585
Den Brinck Jan: De Eerste Jaren der Nederlandsche Revolutie. 1555/68
Dendooven Lucien: Heer Torfin
Dendooven Lucien: De Fanfare “Kunst en Vermaak” van Lissewege
Desaert Robert: De Windmolens van België
De Schrijver H.: De oude Landmaten in Vlaanderen
De Smet Jos: Brugge in het begin van de XIIe Eeuw
De Smet Jos: Het bestuur van het Graafschap Vlaanderen
De Smet Jos: Monnikerede
De Smet Jos: Te Brugge op het Einde van de XVIIIe Eeuw
De Smet Jos: Het dagelijks Leven van een rijke familie in de 17e E.
De Smet Jos: Kerkelijke gebruiken en toestanden in het Brugse Vrije 1500-1780
De Smet Jos: Brugge rond 1830
De Smet Jos: Het Heemkundig werk
De Smet F.J.: Description de la Ville et du Comté d’Alost
de Vincennes Jean Veurne, Spiegel van de Westhoek
Devliegher Luc: De St-Kwintenskerk te Oostkerke-bij-Brugge
Devliegher Luc: De Duinenabdij te Koksijde
De Vos Achiel: De Strijd tegen de Vrijbuiters binnen de Kasselrij van de Oudburg (1584-1609)
Dralet M.: Méthode amusante et infaillible de prendre les Taupes (13e édition depuis l'an VII !)
Drubbel J.: Beschrijving van de Verenigde Wateringen van Eyensluys en Groot-Reygarsvliet rond 1838
Durieux Ch.: Etude sur le Climat du Litoral belge (1900)
English Michel: Romaanse Bouwkunst in West-Vlaanderen
English Michel: De Sint-Lenaartsbedevaart te Dudzele
English Michel: Het Hospitaal te Damme
English Michel: Het schema der zijbeuken in de Westvlaamse Romaanse dorpskerk
English Michel: Het H-Geesthuis en de Potterie
English Michel: Op bedevaart naar Sint Maurus te Bavikhove
English Michel: Sint Vincent, Diaken
English Michel: Wederoprichting van het bisdom Brugge
Frederiks J. W. : Penningen
Gachard M. : Actes des Etats Généraux des Pays-Bas (1576-1585)
Gevaert Emile: Héraldique des Provinces belges
Gilliodts van Severen: Mémoriaux de Bruges (tome II )
Guérard: Cartulaire de l’Abbaye de St. Bertin
Haelewyn R.: Slot en Heerlijkheid van Wijnendale
Heidendal Felix: Leidraad voor Heemkunde
Janssens de Bisthoven B. : De Abdij van de Duinen te Brugge
Jardan Camille: Rapport sur la Police des Cultes (l’an V)
Kervyn de Lettenhove M.: Histoire de Flandre (de 4 delen)
Korf Dingeman: Tegels (Haardtegeltjes)
Lansens P. Alouden staet van Vlaenderen voor en gedurende het leenroerig bestier.
Lindemans J.: Plaatsnamen
Lowyck Antoon: De Kapel van Sinte Weks te Wijnendale
Machiels B.: Kent U Wenduine?
Mertens J. : Oudenburg en de Vl kustvlakte in de Romeinse periode.
Mullie Robert: Dudzele (gestencileerd)
Opdedrinck Juliaan: St-Janshospitaal te Damme
Peeters P.E.C..: Het Vlaamse Volksleven
Pieters Robert: Geschiedenis van Dixmude
Piot Charles: Chroniques de Brabant et de Flandre
Pollet J.: Toponymie van Meetkerke
Pollet J.: Aalbeke (Toponymische studie)
Pollet J. en Helsen J. : Toponymie van Varsenare
Raes : Geschiedkundige schets van het klooster Sarepta
Bahir E.: Au Pays des Grandes Dunes (Touring Club belge)
Renaud J. G. N.: Nederlands Gebruiksaardewerk
Stalpaert Herve: Oudvlaamse Keuken en Kookkunst
Stalpaert Herve: Oudvlaamse Zeevisserij
Stalpaert Herve: Oudvlaamse Volksliederen op Vliegende Bladen
Stalpaert Herve: Van Vastenavond tot Pasen (Oude Volksgebruiken)
Stalpaert Herve: Volkstellingen (Historische schets)
Stalpaert Herve: Toverije in het Brugse Vrije
Stalpaert Herve: Vertellen
Tytens Leopold: Drie artikels in het Italiaans over Verzekeringen in Vlaanderen in de Middeleeuwen.
Schayes A. G. B.: Dagboek der Gentsche Collaties (1446-1515)
Schillings A. H.: Overzicht van de geschiedenis onzer Instellingen
Vandenberghe Raymond: Damme (Gids)
Vandenberghe en Denorme: Kunstschatten te Damme (in West-Vlaand., mei 1963)
Vande Velde Anton Willem van Saeftinge
Van De Velde Marcel: Legenden van Brugge tot het Zwin
Van de Woude G.: Ons Geesteserf
Van de Woude G.: Ter Duinen, Kustmacht onder de Graven
Van de Woude G.: Vlaanderens Herkomst en Groei
Van de Woude G.: Vlaanderens Tragedie in de Westhoek
Van Eygen Noël: De Brugse Hofbouw
Van Dixmude Jan: Cronike ende Genealogie v. d. Prinsen van Vlaenderland.
Van Hageland A.: De magische Zee
Van Hese Jean: Occupation française à Bruges en 1792 et 1793
Van Overstraeten Jozef: Inleiding tot de Heemkunde
van Outryve d’ Ydewalle St.,: Geschiedenis van het Veld (St.-Andries)
Van Sieleghem Charles: Tafels van Reductie der Graen-Prijzen (o.a. vergelijking van oude inhoudsmaten en munten) 1817
Van Steene Gaston: De Zeekust en Knokke
Verbesselt J.: Hoe schrijf ik de Geschiedenis van mijn dorp?
Verhulst A.: Middeleeuwse inpolderingen en bedijkingen van het Zwin
Verhulst A.: Historische geografie v. d. Vlaamse Kustvlakte tot omstreeks 1200
Verstraete Daniël: Parochiaal Leven in de XVIIe en XVIIIe Eeuw
Verstraete Daniël: Oude Wegen
Verstraete Daniël en De Smet G.: De Proostdij van Papinglo te Maldegem-Kleit
Verstraete Daniël en Ryserhove: Antipatriotten op het Ambacht Maldegem in 1790
Verstraete Daniël: Wessegem
Verstraete E.: Huismerken en Sibbetekens in Vlaanderen
Viaene Antoon: Napoleon en Marie-Louise te Brugge
Warnkönig en Gheldolf: Histoire administrative et constitutionelle des villes et chatelleries d’ Ypres, Cassel, Bailleul et Warneton, jusqu’en 1305
Wegener: Vie de Charles le Bon
Weyns Jozef: Bokrijk, tuin van de Vlaamse Volkskultuur
Willems J. Fr.: Reinaert De Vos (1846)
N . N. Jaarboek 1959 v. d. Heemk. Kring Maurits Van Copp.
N . N. Jaarboek 1962 v. d. Heemk. Kring West-Zeeuws-Vlaand.
X. Le Calendrier de la Cour (1759)
X. Vergelyking van den Republicaenschen met den Gregoriaenschen Almanach (1792 tot 1805)
X. Annuaire du Département de la Lys pour l'an IX de la République Française
X. Annuaire de la Province de la Flandre Occidentale pour l’année 1820
X. Dubbele provinciale wegwijzer van West-Vlaanderen en bijzonderlijk van Brugge voor 1914
X. Nieuwe Laeken-Rekeningen (met omzetten van Oostenrijks, Luiks en Luxemburgs geld in Nederlandse en in Brabantse Guldens in 1824)
X. Essai historique sur l’origine des Dimmes (1780)
X. Beschrijving van den Oorsprong, Voortgang en Ondergang der Belgische Revolutie (1794)
X. La monstrueuse chimère des Belges : secrettes anecdotes sur le Rév. des Pays-Bas. Autrich. 1791
X. Constitutie der Fransche Republyke ( ‘t jaar VIII )
X. Kort-Begrip der Cyfer- Konst (schoolboekje 1830 !)
X. Oudheidkundige Documentatie, hoe en waarom?
X. Dictionnaire Géographique portatif (1779)
X. Kataloog v. docum. betreffende de Nation. Geschied.
X. Belgisch-Nederlands Visserij Almanach 1952
X. Excursions dans les environs de Knocke (T.C.B.)
X. Gedetailleerde beschrijving van een veiling van land in 1779

00000       0000     00000

Tijdschriften en dergelijke:

Ons Heem: jaarg. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (lopende)

Rond de Poldertorens: jaarg. 1, 2, 3, 4, 5,

Doomkerke en de Vijf Zusterparochies: jaarg. 5, 6, 7, 8.

Brugs Ommeland: jaarg. 1, 2, 3.

Bachten de Kupe: jaarg. 1, 2, 3, 4, 5 (lopende)

Het Houtland: jaarg .1, 2, 3, 4, 5.

Ten Mandere: enkele nummers van 1961, 1962 en 1963

Het Land van Beveren: jaarg. 2, 3, 4, 5, 6.

Wetteren: jaarg. 1962, 1963.

Natuur- en Stedenschoon: jaarg. 32, 33, 34, 35, 36 =1963.

De Toerist: jaarg. 1962, 1963.

Gemeentekrediet: jaarg. l962, 1963.

Het Beertje: 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1956, 1957, 1961, 1962, 1963.

Dienst voor Kulturele Aangelegenheden: jaarboek 1959, 1960, 1961.

Concordia: schoolrevue met artikel over de veldslag van 1604 rond het Zwin.

West-Vlaanderen: enige losse nummers.

De Gids: bijlage over Heist-Duinbergen.

De Gids: bijlage over Knokke-Het Zoute.

De Gids: Bijlage over: “Brugge in ontwikkeling. Zeebrugge, haven der toekomst”   Brugge bouwt aan zijn toekomst.

LAATSTE AANWINSTEN VOOR ONS POLDERMUSEUM :

Huize Saeftinge, Lissewege.

Vanwege dhr. Charles Huys uit Ramskapelle, kwam er een bonenplanter van omstreeks 1880, die wijst naar een eerste poging tot mechanisatie van de landbouw in de Polders. Het is een stuk dat vele landbouwmusea ons zullen benijden.

Henri Van Steenberghe schonk ons een tweede kaaspers; spijtig genoeg ontbreekt ook weer de broek en de vijzel. Wie dergelijk stuk vindt, vergete ons niet.

Van Hubert Deschepper uit Heist ontvingen we een prachtig eksemplaar van een salonspuwbak in keramiek.

De mooiste aanwinst kwam uit Brussel. Dhr Louage-Beyts zond nl. een kerkboek: ”De Heerbaene des Cruys, gedrukt tot Antwerpen by Jacobus Woons, op den hoeck van de Wyngaersbrugghe, inde Wijngaert-poort.  Anno 1693” .

00000   00000000   00000

De Bibliotheek van de Heemkundige Kring Sint-Guthago (1964)

Redactie

Rond de Poldertorens
1964
01
001-001
Achiel Calus
2016-01-05 09:15:52

Afdrukken E-mailadres

HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.