headerbg bl

Korte verslagen - 1963-01

Korte verslagen - 1963-01

1. Seminarie  - Potterie,  4 november 1962

Er waren driemaal zoveel aanwezigen als wij verwacht hadden. Door een kleine nalatigheid van onzentwege was de Hoogeerwaarde Heer President niet aanwezig, toen wij ons bezoek aan het Seminarie wilden beginnen; maar vriendelijke professors en studenten redden algauw de toestand.   Dr. Jos De Smet gaf ons wat uitleg over de bouw van de 17e en 18e eeuwse abdij die Ter Duinen en Ter Doest moest vervangen. De modern ingerichte en zeer rijke biblioteek trok onze aandacht; maar vooral de wonderschone handschriften met miniaturen, hebben ons geboeid: wat een prachtwerk! En daar dan, de sympatieke verschijning van onze streek-genoot: Hoogeerwaarde Heer Joris Van Eeghem. Hij leidde ons nog rond het Pand, tot bij het Lieve-Vrouwebeeldje van Ter Doest. Een groepsfoto sloot dit eerste deel af.

Dan maar vlug naar de Potterie, want de dagen korten rap in december. Hier leidde Eerw. Br. Gaëtan ons rond in het rijkste kerkje van heel Brugge, en hij leerde ons veel merkwaardigs zien. Ieder vierkante meter van dit gebouw zit reuzelend vol geschiedenis en kunst. De Eerw. Zusters waren buitengewoon vriendelijk voor ons, zodat we overal bij konden om alles te bewonderen. Nu kwam pas het heerlijkste en verbluffendste: de brand-kasten met de schatten gingen voor ons open. Lieve hemel! wat een ongelooflijk schone en onschatbaar rijke stukken staan hier te pronken: zilver- en goudsmeedwerk zoals wij er nog nooit in ons leven samen hebben gezien! En nog is het niet alles: daarna kunt ge nog meer dan een uur bewonderend rondwandelen in de museumkamers: kunstmeubelen, schilderijen, vaatwerk, beeldhouwkunst, wandtapijten. Te veel om op te noemen. Ga daar terug en leer die schatten van schoonheid kennen aan de hand van de geïllustreerde catalogus van E.H. Maertens. Er waren Leden aanwezig die van ver kwamen, zoals die van Zwevezele maar hoegenaamd niemand heeft zich die namiddag beklaagd.

2.  Dudzele, 16 december 1962

Vroeger had dhr Johan Ballegeer te Lissewege zijn voordracht met dia’s over “Duizend Jaar Lissewege” gegeven, en toen waren al een deel van onze Leden daarbij aanwezig geweest. Daarom ook hadden wij maar een deel van ons gewoon publiek verwacht op deze 2e voorstelling, die speciaal voor ons eigen mensen was bedoeld.

Mooie kleurfoto’s, een aangename en duidelijke uitleg! 't Werd een rustige namiddag waarvan de aanwezigen echt hebben genoten. Mochten toch op onze andere gemeenten ook zulke liefhebbers gevonden worden om de schoonheid en de historische hoekjes van hun dorp vast te leggen! De St-Guthagokring wil hen daarbij graag helpen.

Onze dank aan de Eerw. Zusters die ons bereidwillig een lokaal ter beschikking stelden ... en dan nog met een lekker brandende stoof!

00000     0000000000   00000

In Memoriam

Dokter Aernoudts is overleden. Wie van de ouderen uit de streek heeft hem niet gekend? Zo vele jaren was hij ”den dokteur” van Westkapelle en omstreken. Enkele jaren geleden is hij stil uit de polderstreek weggetrokken en heel weinigen hebben hem de lof en de dank betuigd die hij door zijn offervaardigheid van dokter van de oude stempel heeft verdiend. Graag herdenken wij deze verdienstelijke volksfiguur. Tevens bieden wij aan ons Medelid Karel Aernoudts onze christelijke deelneming van de ganse St-Guthagofamilie.

++++++       ++++++     ++++++

Korte verslagen - 1963-01

Redactie

Rond de Poldertorens
1963
01
035-035
Achiel Calus

Afdrukken E-mailadres

HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.