headerbg bl

Klein Lissewege naar Groot-Brugge

Klein Lissewege naar Groot-Brugge

Johan Ballegeer

Meer en meer krijgt de idee vaste vorm dat eens de dag komt dat Lissewege opgeslorpt zal worden door Groot-Brugge. Het voor of het tegen willen wij in ons tijdschrift hier niet wikken en wegen. “Le coeur a des raisons que la raison ne comprend pas”

In 1942 verscheen een zeer interessant werkje van de toenmalige (voorlopig laatste) burgemeester Amedee Boi. Het verscheen slechts in 50 exemplaren, waarvan wij nr 27 in ons bezit hebben en dat eensdaags misschien het eigendom wordt van onze Kring. Op 10 oktober 1942 immers verscheen een besluit in het Staatsblad waarbij de rest van het grondgebied Lissewege bij Groot-Brugge ingelijfd werd. Een tiental bladzijden tekst en een vijftal kaarten verduidelijken de geleidelijke opslorping van Lissewege door Brugge.

Het proloog luidt als volgt:

”Na taaien maar eerlijken strijd om het behoud van het zelfstandig bestuur van de Gemeente Lissewege werd,  bij besluit van den 10de oktober 1942, de gansche Gemeente bij Groot-Brugge  ingelijfd.  Bij deze gewichtige gebeurtenis heb ik als laatste Burgemeester dezer Gemeente, voor passend en billijk gehouden mijn Gemeentenaren als blijk van genegenheid dit album na te laten. Dat het hen een aansporing moge zijn de belangwekkende geschiedenis van Lissewege, van het verre verleden tot op heden, wat nader te beschouwen”.

Op de volgende bladzijde:

Lijst der personen die achtereenvolgens het ambt van Burgemeester hebben waargenomen op de Gemeente Lissewege:

Van de Eynde J. 1804-1816
De Laere Patricius 1816-1825
Dhondt J. 1825-1850
Van Brabant G. 1850-1859
Pijpers P, 1659-1854
Bossier G, 1854-1884
Dhaeninck F. 1884-1889
Dhondt Jos 1889-1895
Maenhout C. 1895-1921
Denys E, 1921-1927
Maenhoudt J. 1927-1958
De Grande A, 1958-1941
Boi Amedee 1941-1942

Blz 5: Kaart met tekst: Grondgebied van Lissewege in 1899 onder het bestuur van Burgemeester C. Maenhout en Schepenen De Smidt  P.   en De Geyter J.

Blz 6: Kaart met deel ingelijfd in 1899 (Zeebrugge-Haven),

Blz 7: Kaart met het gedeelte opgeslorpt in 1901 (Zeebrugge-dorp),

Blz 8: Kaart met de in 1952 geannexeerde wijken Zwankendamme en Gijzele.

Blz 9: Kaart van Groot-Brugge van 1942 tot 1944.

Blz 10:Ter gelegenheid van het bezoek van Weledele Heer J. De Vroe, Burgemeester van Groot-Brugge, aan de Gemeente Lissewege op Allerzielendag van het Jaar 1942 en dit op uitnodiging van het schepencollege, werd Hem een exemplaar van dit album aangeboden ter blijvende herinnering aan de hoopvolle woorden welke Hij ons toesprak op dit voor ons zoo gewichtige ogenblik.

Blz 11:  Gedrukt ten Jare 1942 op 50 exemplaren welke genummerd werden van 1 tot 50: Exemplaar 27.                      Allerzielen: Jaar: 1942.        De Burgemeester:   (w.g.)  A. Boi.

Klein Lissewege naar Groot-Brugge

Johan Ballegeer

Rond de Poldertorens
1961
01
035-036
Achiel Calus
2015-03-10 12:27:16

Afdrukken E-mailadres

HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.