Kaart van het Zwin - Cnoc is ier

Kaart van het Zwin - Cnoc is ier

Waar het Zwin de tijd overleefde, bij de monding nog enkel een beperkte schorre op de grens met Nederland, is wijlen Graaf Leon Lippens erin geslaagd dit gebied voor de toekomst te bewaren, als natuurreservaat. Het werd ook zijn nalatenschap. Als Graaf Leon Lippens heengegaan is, dan zal er steeds het Zwin zijn om, met geschiedenis, landschap, flora en fauna, doorheen verdere tijden de herinnering aan hem te blijven.

2018 06 22 151417

Kaart van het Zwin - Cnoc is ier

Redactie

Cnocke is Hier
1986
23
001-001
Leonore Kuijken
2019-01-31 13:43:03

Afdrukken