headerbg bl

Cnoc is ier - Editoriaal

Heemkring vzw Knokke

TIJDSCHRIFT - "CNOC IS IER" -  JAARBOEK 1995

HEEMKRING v.z.w.

Overleveringen en gebruiken van Knokke in ere houden behoort tot onze doelstellingen, zo het achterhalen van historische feiten, het tijdgebeuren voor de toekomst bewaren, de Knokkenaar centraal stellen. De werking is gespreid van tentoonstellingen, voordrachten, ruilbeurzen, fietstochten, mars e.a. tot het aanleggen van verzamelingen.

Bestuur Cnoc is ier :

Voorz. Danny Lannoy – Onder-voorz. Gaspar Warnier - Sekretaris André Sandelé, korrespondentie De Klerckstraat 3 Knokke (tel. 050/60 16 43) – Penningm. Harold Van Eeckhoutte – Kommissaris Willy Desmedt -

Bestuursleden:

Gerard Adriaenssens, Ghislain De Groote, André D'hont, Dirk Overstraete, Yves Tourain, Henk Warnier.

Ere-voorzitter:

Graaf Leopold Lippens.

2015 02 23 110631

LIDGELD 1996

Te vereffenen tegen einde januari 1996. Bijdrage storten op naam penningmeester Harold Van Eeckhoutte op één van volgende nummers:
Gen. Bank 280-0427920-90, Kredietbank 478-4202601-29, ASLK 001-0596593-22 of bij een bestuurslid, of op de zitdag Gemeenteplein 3 woensdag 11-12 u.

Ieder lid ontvangt het Jaarboek (oktober) en de bijzondere Brochure (maart), in 1996 “Van Paardetram tot Trein”.

JAARBOEK

Samenstelling André D'hont en Danny Lannoy. Medewerking vrij. Uitgever: vzw Cnoc is Ier. Uittreksels uit het jaarboek moeten de bron vermelden.

Uitgaven: ook te bekomen op zitdagen, ruilbeurs en bij sekretaris

Editoriaal - ELK ZIJN VERHAAL

Kijk om je heen en je weet dat je het middelpunt van de wereld bent. Alles om je heen is gebeuren, in de volgende ogenblikken reeds het verleden. Zo sta je midden de tijd. Maar we vergeten niet. Elkeen van ons heeft zijn verhaal klaar, van jeugd tot deugd, doorheen de jaren van vreugd tot verrassingen. Het leven dat alles in de mars heeft, doet ons terugblikken. Zo doen wij voor feiten en mensen. Om vast te stellen dat over handel en wandel, initiatief of toeval, van ieder van ons een dik boek te schrijven is. Met treffende feiten komen we tot de teksten in het jaarboek.

In de loop der jaren - de tijd vliegt snel - kwamen hier reeds vele Knokse figuren naar voor. Ieder met een apart verhaal. Zo komen we dit jaar tot de herinneringen aan de boksers van een halve eeuw geleden. Een dik boek kan ermee gevuld worden, maar wij houden het bij het treffende verhaal voor onze magazine die “Cnoc is Ier” heet, het Jaarboek dat ook vertelt hoe Knokke ginder (in Canada) terecht gekomen is.

Meer herinneringen staan verder genoteerd, van onze leden mee. En misschien dat je ook iets te vertellen hebt? Laat het ons geworden, liefst illustratie bij, en we zullen vernemen hoe jij, als middelpunt van de wereld, jeugd en vreugd in vele jaren te Knokke onthouden hebt.

Cnoc is ier

***************

N.B. - Om het in de toekomst allemaal te lezen, vergeet niet uw lidgeld van de Heemkring 1996 te storten, 300 fr. (ereleden 1000 fr.) op rek. 280-0427920-90, Generale Bank, Harold Van Eeckhoutte (zie blz. 1).

 

Cnoc is ier - Editoriaal

Redactie

Cnocke is Hier
1995
32
001-002
Leonore Kuijken
2019-08-23 11:06:25

Afdrukken E-mailadres

HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.