headerbg bl
HomeGeschiedenisDammeChronologie Damse vaart

Chronologie Damse vaart

Datum / JaartalGebeurtenis
1782
Drabbele, Kaart van landen gelegen te Damme in de versterkingen, gekocht door Jacob Bossaert, 1782. Kopie naar een kaart van Donche.
1792
J.F. Mabesoone, Kaart van de waterwegen tussen Brugge en Sluis, met opgave van de aanpalende gronden die aan de stad Brugge toebehoren
05/06/1797
Advies op het verzoekschrift in verband met het openen van een gracht in het kanaal van Sluis
1799
Kaart van het Leiedepartement. Gekleurde gravure (reproductie), P.A.F. Tardieu, Parijs, 1799-1800
1803
Plakkaat met aankondiging komst Napoleon
08/07/1803
Besluit van 19 messidor 11 over het aanvaarden van bijdragen voor de oorlog tegen Engeland
10/07/1803
Uit het register van de kamer van koophandel over de komst van Napoleon
11/07/1803
Napoleon bezoekt Brugge; hij wordt ontvangen door burgemeester De Croeser
11/07/1803
Uit het register van de kamer van koophandel van Brugge over de komst van Napoleon
11-14/07/1803
Napoleon bezoekt Brugge
13/07/1803
Uit het register van de kamer van koophandel van Brugge over het bezoek van Napoleon
14/07/1803
Uit het register van de kamer van koophandel van Brugge over het bezoek van Napoleon
24/07/1803
Krantenartikel over de oorlogsinspanningen aan de havens
25/07/1803
Uit het register van de kamer van koophandel van Brugge over twee pramen
30/07/1803
Brief van 11 Thermidor 11 van de prefect van het Leiedepartement aan Van Outrive Merkem, vicepresident van de kamer van koophandel, over de beloofde twee pramen
02/08/1803
Brief van 14 Thermidor 11 van de burgemeester van Brugge aan de leden van de kamer van koophandel over twee pramen
24/09/1803
Besluit van 1 Vendémiaire 12 over de afbraak van de vestingwerken van ondermeer Damme
30/09/1803
Uit het register van de Kamer van Koophandel van Brugge over twee pramen
02/10/1803
Uit het register van de Kamer van Koophandel van Brugge over het heropenen van het kanaal Brugge – Sluis
07/10/1803
Uit het register van de Kamer van Koophandel van Brugge over het heropenen van het kanaal Brugge – Sluis
1804
Jan Beerblock, Salonstuk uit een reeks van 6 salonstukken met zichten op Brugge en omgeving: Landschap vanuit de Dampoort (VII).
1804 (?)
Overzicht over de werken en de uitgaven om de scheepvaart tussen Brugge en Sluis opnieuw mogelijk te maken
03/06/1805
Conseil général van het Leiedepartement gaat over tot de goedkeuring van de nodige fondsen voor de voorbereidingswerken aan het kanaal Brugge – Sluis
16/09/1807
Wet waardoor een bijzondere belasting wordt geheven, waarvan de opbrengst moest dienen tot herstel van het kanaal
15/10/1807
Uit het repertorium van de kamer van koophandel van Brugge over het kanaal Brugge – Sluis
1808
Over het droogleggen van het kanaal voor het hergraven
03/07/1808
Voorstel van Frans Bouvaert voor de werken aan het kanaal
14/07/1808
Verklaring van Philippe De Brock om zich te houden aan de opgelegde voorwaarden bij het graven van het kanaal
15/07/1808
Bekwaamheidsattest ten voordele van Philippe De Brock
15/07/1808
Proces-verbaal van de aanbesteding met toewijzing van de werken aan het kanaal Brugge – Sluis aan Philippe De Brock (Oostende)
20/07/1808
Goedkeuring door de directeur generaal van de toewijzing van de werken aan Debrock
25/07/1808
Aanvang van de werken: “Deja les travaux commencés le 25 Juillet 1808”
03/08/1808
Brief van Vilain XIIII, commandant van de cohorte van de nationale garde, aan de prefect van het Scheldedepartement over het plan van de Brugse handelaars om een kanaal te graven van Hoofdplaat, Oostburg, Sluis naar Brugge
20/09/1808
Brief van de directeur-generaal van Bruggen en Wegen aan de prefect van het Leiedepartement over de verlenging van het kanaal tot de Schelde
17/01/1809
Brief van de directeur-generaal bruggen en wegen aan Chauvelin, prefect van het departement van de Leie, om de ontvangst te bevestigen van de rekeningenstaten van september-november 1808 over het graven van het kanaal Brugge – Sluis
05/02/1809
Brief van Deschamps, hoofdingenieur van het departement van de Leie, aan Chauvelin, prefect van het departement van de Leie, over de verlenging van het kanaal Brugge – Sluis tot de Schelde
13/03/1809
Napoleon stelt 1 000 000 francs beschikbaar voor de versterking van de verdedigingswerken rondom de Schelde, waarvan 1/3 voor Vlissingen
18/03/1809
Brief van de directeur-generaal bruggen en wegen aan Chauvelin, prefect van het Leiedepartement, over de verlenging van het kanaal Brugge – Sluis tot de Schelde
23/05/1809
Brief van de directeur-generaal brugge en wegen aan Chauvelin, prefect van het departement van de Leie, over de vraag van Debrock voor een hogere prijs van puin in het kader van het graven van het kanaal Brugge – Sluis
22/07/1809
Uittreksel uit de besluiten van het Scheldedepartement met onder andere de extrabelastingen om de verlenging te bekostigen van het kanaal Brugge – Sluis tot aan de Schelde
30/07/1809
Landing van de Engelsen op het eiland Walcheren
01/08/1809
Brief van de ontvanger de directe belastingen van de gemeente Waarschoot aan de prefect van het Scheldedepartement over de belastingsopbrengsten voor ondermeer het kanaal Brugge – Schelde
06/08/1809
Brief van Napoleon aan Clarke, minster van Oorlog, over de inval van de Engelsen in Walcheren
07/08/1809
Brief van Napoleon aan Clarke, minister van Oorlog over de inval van de Engelsen in Walcheren
07/08/1809
Brief van Napoleon aan Kellermann, commandant van het reserveleger, over de inval van de Engelsen in Walcheren
09/08/1809
Brief van Napoleon aan Clarke, minister van oorlog, over de inval van de Engelsen in Walcheren
13/08/1809
Brief van Napoleon aan Clarke, minister van oorlog, over de inval van de Engelsen in Walcheren en de maatregelen die moeten genomen worden
14-15/08/1809
overgave van Vlissingen aan de Engelsen
16/08/1809
Brief van Napoleon aan Clarke, minister van oorlog, over de inval van de Engelsen in Walcheren
16/08/1809
Brief van Napoleon aan Decrès, minister van de marine over de inval van de Engelsen in Walcheren
HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.