headerbg bl

1862

12/12/1862, Over het onderhoud van het kanaal Brugge – Sluis, Nieuwe Rotterdamsch courant: staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad (www.delpher.nl)

Op 27 december e.k., des voormiddags ten 10 ure, door den commissaris des Konings in de provincie Zeeland, aan het locaal van het Provinciaal Bestuur te Middelburg: het driejarig onderhod van het kanaal van Sluis naar Brugge (Nederlandsch gedeelte), aanvangende den 1sten januari 1863 en eindigende den 31sten december 1865.

12/12/1862
Nieuwe Rotterdamsch courant: staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad (www.delpher.nl)
1862

Afdrukken E-mailadres

HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.