headerbg bl

1862

1862: De concessie voor eene stoombootdienst tusschen Sluis en Brugge verleend, werd overgeschreven op naam der firma Renier en Co. (Zeeuws Archief, Verslag van den toestand der provincie Zeeland door Gedeputeerde Staten, 1862, 509)

1862
Zeeuws Archief, Verslag van den toestand der provincie Zeeland door Gedeputeerde Staten, 1862, 509
1862

Afdrukken E-mailadres

HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.