1860

24/02/1860, Over het succes van het doortrekken van het kanaal (Sluischweekblad, 24/02/1860)

Bijna dagelijks zien wij thans op de kade, uit zwaar geladene schepen, straatstenen lossen, bestemd tot aansluiting der naburige Belg. gemeente Knocke aan Westcappelle. (…)

Deze en andere drukke aan- en afvoeren zijn alzoo de gewenschte gevolgen der kanaalsdoortrekking, maar vooral is deze steen aan en doorvoer het gevolg der welwillend verleende vergunning van de zijde der administratie van de directe belastingen, die wij, voor dergelijke den handel en arbeid in de hand werkende gerieflijkheden, niet anders dan onze hulde en dank kunnen betuigen. 

24/02/1860
Sluisch weekblad, 24/02/1860
1860

Afdrukken