headerbg bl

1860

22/02/1860, Over de stoomboot tussen Brugge en Sluis (bron: A. VANHOUTRYVE, ‘Het “bootje” naar Sluis’, Stadsarchief Brugge; verwijzing: Gazette van Brugge, 22/02/1860)

Meer dan honderd vyftig bewonners van Zeeland hadden Zaterdag op den nieuwen stoomboot tusschen Sluis en Brugge, van dit zoo rap als gemakellyk gemeenschapsmiddel, gebruik gemaekt om Brugge te komen bezoeken, tot groot profyt der herbergiers en kooplieden, welken laetsten vooral een groot vertier hebben gehad.

De inrigting van dien stoomboot tusschen ’t Land van Cadzand en Brugge, zal zeer voordeelig wezen voor de betrekkingen tusschen de twee provincien. Den overtogt geschiedt in min dan eene uer tyds. Men hoopt dat het wederzydsche douaenen bestuer niet veel belemmeringen zal veroorzaken aen de reizigers.

Zoohaest het weder wat verbetert, zullen de Bruggelingen, op hunne beurt, een pleziertogtje maken naer het fraeje zeeuwsche stadje Sluis. 

22/02/1860
VANHOUTRYVE, A., ‘Het “bootje” naar Sluis’, Stadsarchief Brugge; Gazette van Brugge, 22/02/1860
Vanhoutryve, A.
1860

Afdrukken E-mailadres

HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.