1860

18/02/1860, Over de stoomboot tussen Brugge en Sluis (bron: A. VANHOUTRYVE, ‘Het “bootje” naar Sluis’, Stadsarchief Brugge; verwijzing: Standaerd van Vlaenderen, 18/02/1860)

De stoomboot die den dienst doet tusschen Brugge en Sluis (Holland) is heden voor den eersten keer in stad gekomen. Men bemerke er nog al veel volk van Holland op.”

18/02/1860
VANHOUTRYVE, A., ‘Het “bootje” naar Sluis’, Stadsarchief Brugge; Standaerd van Vlaenderen, 18/02/1860
Vanhoutryve, A.
1860

Afdrukken