headerbg bl

1859

10/09/1859, Over de schroefstoombootdienst tussen Brugge en Sluis, Middelburgsche courant (www.delpher.nl)

Benoemingen en besluiten.

Bij beschikking van den 2den dezer, is aan J. Hebbelijnck Hennefreund, particulier te Sluis, c.s., tot wederopzegging, vergunning verleend voor eene schroefstoombootdienst tot vervoer van reizigers, goederen en vee tusschen Sluis en Brugge, en tusschenplaatsen.

10/09/1859
Middelburgsche courant (www.delpher.nl)
1859

Afdrukken E-mailadres

HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.